Arhiva - jun, 2008

Podaci u oblacima

29.
jun

Blic, 29.06.2008.

Zamislite situaciju u kojoj vašoj kompaniji treba novi server za određenu namenu. Umesto da zaposleni u IT sektoru prikupljaju ponude od distributera, traže odobrenje budžeta, planiraju prostor za smeštaj nove opreme i vreme potrebno za instalaciju – novi server obezbeđujete jednostavnim popunjavanjem formulara na Internetu.

Detaljnije
kategorija: Internet, IT industrija komentari (0)

Sinhronizujte se

22.
jun

Blic, 22.06.2008.

Ako pažljivo pratite trendove ili ste redovni čitalac ovih članaka, mogli ste da primetite kako se fokus u IT industriji već duže vreme pomera od PC računara kao ključnog nosioca informacija, prema Webu, odnosno Internetu.

Detaljnije
kategorija: Gedžeti, Internet, IT industrija komentari (0)

Znanje i zvanje

15.
jun

Blic, 15.06.2008.

Sada bih želeo da problem ljudskih resursa osvetlim iz drugog ugla, odnosno sa pozicije zaposlenih. Ovde je posebno važna svest mladih ljudi o potrebi posedovanja odgovarajućih znanja i veština, kao i permanentne edukacije, usavršavanja i praćenja trendova.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja komentari (0)

Daleka obala

08.
jun

Blic, 08.06.2008.

Izraz autsorsing (eng. outsourcing) koristi se od početka osamdesetih godina prošlog veka, ali je u masovnu upotrebu ušao u poslednjih petnaestak godina, i to najviše zbog industrije informacionih tehnologija. Radi se o izmeštanju dela poslovnih procesa „trećim licima“, odnosno nezavisnim kompanijama, a radi smanjenja troškova i postizanja efikasnije upotrebe ljudskih resursa, kapitala, znanja i tehnologije.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja, Internet, IT industrija komentari (0)

Univerzalni medij

01.
jun

Blic, 01.06.2008.

Interaktivnost je jedna od glavnih karakteristika današnjice. Računari, računarske mreže, Internet i mobilni uređaji omogućili su tu interaktivnost, ali i brzinu komunikacije, dolaska do informacija i plasiranja ideja. Pojedinac nije više samo nemi posmatrač koji upija servirane informacije, već aktivni učesnik u odabiru sadržaja i načina njihovog prezentovanja.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja, Gedžeti, Internet komentari (0)