Virtuelni superkompjuter

10.
avg

Blic, 10.08.2008.

Grid kompjuting je vrsta distribuiranog procesiranja u kojoj ogromna količina potpuno nezavisnih personalnih računara, baš onakvih kakve imate kod kuće, povezanih u mrežu (najčešće Internet), zajedinički rešava probleme i pravi proračune koje je nemoguće izvesti sa jednim računarom, ma kako on jak bio.

Detaljnije
kategorija: Gedžeti, Internet, IT industrija, Software komentari (0)

IT u službi igara

03.
avg

Blic, 03.08.2008.

Korisnicima računara i Interneta ovoga leta po prvi put će biti omogućeno da pogledaju oko dve hiljade sati prenosa uživo i oko tri hiljade sati odloženih snimaka na zahtev. Ovo će ujedno biti jedan od najozbiljnijih testova web videa i Internet televizije.

Detaljnije
kategorija: Internet, IT industrija komentari (0)

Kad mašine mudruju

27.
jul

Blic, 27.07.2008

Ugledni list The New York Times objavio je krajem maja zanimljiv izveštaj o eksperimentu u kome su dva majmuna snagom misli uspela da pokrenu veštačku ruku i dohvate hranu. Pomoću minijaturnih senzora ugrađenih u njihov mozak, oni su uspeli da nauče kako da upravljaju robotizovanom rukom, uključujući i određivanje jačine stiska.

Detaljnije
kategorija: Gedžeti, IT industrija komentari (0)

Edukacija iz fotelje

20.
jul

Blic, 20.07.2008.

Nedavno je stiglo pismo od čitaoca koji se, i pored sredovečnih godina i relativno slabog poznavanja tehnike, trudi da o informatici nešto nauči i da prati dešavanja, a kompjuter i Internet koristi što je više moguće. Budući da se bavi podučavanjem, njegovo konkretno pitanje odnosilo se na mogućnost korišćenja Interneta i računara za učenje na daljinu.

Detaljnije
kategorija: Internet, IT industrija komentari (0)

Kancelarija bez papira

13.
jul

Blic, 13.07.2008.

Još od pojave prvih personalnih računara razvija se koncept „kancelarije bez papira“ kao načina da se postignu značajne uštede u prostoru i materijalnim sredstvima, poveća produktivnost, ubrza razmena informacija i sačuva čovekova okolina.

Detaljnije
kategorija: IT industrija komentari (0)

Globalno prestrojavanje i zagrevanje

06.
jul

Blic, 06.07.2008.

Pretpostavljam da svi koji poslednjih meseci posećuju benzinske pumpe ili samo prate rast cena energenata na domaćem i globalnom tržištu razumeju zbog čega su ušteda energije, reciklaža, globalno zagrevanje i smanjenje zagađenja sve dominantnije teme kojima se, pored naučnika, novinara i boraca za zaštitu čovekove okoline, ozbiljno bave i kompanije, državni aparati i institucije.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja komentari (0)

Podaci u oblacima

29.
jun

Blic, 29.06.2008.

Zamislite situaciju u kojoj vašoj kompaniji treba novi server za određenu namenu. Umesto da zaposleni u IT sektoru prikupljaju ponude od distributera, traže odobrenje budžeta, planiraju prostor za smeštaj nove opreme i vreme potrebno za instalaciju – novi server obezbeđujete jednostavnim popunjavanjem formulara na Internetu.

Detaljnije
kategorija: Internet, IT industrija komentari (0)

Sinhronizujte se

22.
jun

Blic, 22.06.2008.

Ako pažljivo pratite trendove ili ste redovni čitalac ovih članaka, mogli ste da primetite kako se fokus u IT industriji već duže vreme pomera od PC računara kao ključnog nosioca informacija, prema Webu, odnosno Internetu.

Detaljnije
kategorija: Gedžeti, Internet, IT industrija komentari (0)

Znanje i zvanje

15.
jun

Blic, 15.06.2008.

Sada bih želeo da problem ljudskih resursa osvetlim iz drugog ugla, odnosno sa pozicije zaposlenih. Ovde je posebno važna svest mladih ljudi o potrebi posedovanja odgovarajućih znanja i veština, kao i permanentne edukacije, usavršavanja i praćenja trendova.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja komentari (0)

Daleka obala

08.
jun

Blic, 08.06.2008.

Izraz autsorsing (eng. outsourcing) koristi se od početka osamdesetih godina prošlog veka, ali je u masovnu upotrebu ušao u poslednjih petnaestak godina, i to najviše zbog industrije informacionih tehnologija. Radi se o izmeštanju dela poslovnih procesa „trećim licima“, odnosno nezavisnim kompanijama, a radi smanjenja troškova i postizanja efikasnije upotrebe ljudskih resursa, kapitala, znanja i tehnologije.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja, Internet, IT industrija komentari (0)