Kancelarija bez papira

13.
jul

Blic, 13.07.2008.

Još od pojave prvih personalnih računara razvija se koncept „kancelarije bez papira“ kao načina da se postignu značajne uštede u prostoru i materijalnim sredstvima, poveća produktivnost, ubrza razmena informacija i sačuva čovekova okolina.

Detaljnije
kategorija: IT industrija komentari (0)

Globalno prestrojavanje i zagrevanje

06.
jul

Blic, 06.07.2008.

Pretpostavljam da svi koji poslednjih meseci posećuju benzinske pumpe ili samo prate rast cena energenata na domaćem i globalnom tržištu razumeju zbog čega su ušteda energije, reciklaža, globalno zagrevanje i smanjenje zagađenja sve dominantnije teme kojima se, pored naučnika, novinara i boraca za zaštitu čovekove okoline, ozbiljno bave i kompanije, državni aparati i institucije.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja komentari (0)

Podaci u oblacima

29.
jun

Blic, 29.06.2008.

Zamislite situaciju u kojoj vašoj kompaniji treba novi server za određenu namenu. Umesto da zaposleni u IT sektoru prikupljaju ponude od distributera, traže odobrenje budžeta, planiraju prostor za smeštaj nove opreme i vreme potrebno za instalaciju – novi server obezbeđujete jednostavnim popunjavanjem formulara na Internetu.

Detaljnije
kategorija: Internet, IT industrija komentari (0)

Sinhronizujte se

22.
jun

Blic, 22.06.2008.

Ako pažljivo pratite trendove ili ste redovni čitalac ovih članaka, mogli ste da primetite kako se fokus u IT industriji već duže vreme pomera od PC računara kao ključnog nosioca informacija, prema Webu, odnosno Internetu.

Detaljnije
kategorija: Gedžeti, Internet, IT industrija komentari (0)

Znanje i zvanje

15.
jun

Blic, 15.06.2008.

Sada bih želeo da problem ljudskih resursa osvetlim iz drugog ugla, odnosno sa pozicije zaposlenih. Ovde je posebno važna svest mladih ljudi o potrebi posedovanja odgovarajućih znanja i veština, kao i permanentne edukacije, usavršavanja i praćenja trendova.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja komentari (0)

Daleka obala

08.
jun

Blic, 08.06.2008.

Izraz autsorsing (eng. outsourcing) koristi se od početka osamdesetih godina prošlog veka, ali je u masovnu upotrebu ušao u poslednjih petnaestak godina, i to najviše zbog industrije informacionih tehnologija. Radi se o izmeštanju dela poslovnih procesa „trećim licima“, odnosno nezavisnim kompanijama, a radi smanjenja troškova i postizanja efikasnije upotrebe ljudskih resursa, kapitala, znanja i tehnologije.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja, Internet, IT industrija komentari (0)

Univerzalni medij

01.
jun

Blic, 01.06.2008.

Interaktivnost je jedna od glavnih karakteristika današnjice. Računari, računarske mreže, Internet i mobilni uređaji omogućili su tu interaktivnost, ali i brzinu komunikacije, dolaska do informacija i plasiranja ideja. Pojedinac nije više samo nemi posmatrač koji upija servirane informacije, već aktivni učesnik u odabiru sadržaja i načina njihovog prezentovanja.

Detaljnije
kategorija: Aktuelna dešavanja, Gedžeti, Internet komentari (0)

Gde, kuda i kada

25.
maj

Blic, 25.5.2008.

Savremene informacione tehnologije i „gedžeti“, poput PDA i GPS uređaja ili pametnih mobilnih telefona, mogu značajno da olakšaju vaš boravak u egzotičnim krajevima, a upoznavanje lokalne kulture i običaja da učine mnogo udobnijim i prijatnijim iskustvom.

Detaljnije
kategorija: Gedžeti komentari (0)

Koliko zavisimo od tehnologije

18.
maj

Blic, 18.05.2008.

Dobro se zamislite i postavite sebi pitanje da li u vašem svakodnevnom rasporedu postoje trenuci kada slobodno možete da isključite mobilni telefon. Ako takvo vreme postoji, da li imate običaj da nekoliko sati provedete potpuno van sveta modernih komunikacija?

Detaljnije
kategorija: Gedžeti, Internet komentari (0)

U službi zdravlja

11.
maj

Blic, 11.05.2008.

Kakve veze imaju zdravstvo i informacione tehnologije? Ogromne jer je ovo još jedna od oblasti u kojima primena IT rešenja može bitno da olakša život ljudima sa obe strane – i pacijentima i zdravstvenim radnicima, pogotovo ako uzmemo u obzir da lekare obično ne posećujemo kada smo dobro raspoloženi.

Detaljnije
kategorija: Internet, Software komentari (0)