IT protiv gripa

Pogledaj sve kategorije

2009 - May - 03

Verujem da će se u momentu kada budete čitali ovaj članak znati nešto više o potencijalnoj opasnosti od pandemije takozvanog novog ili meksičkog gripa (nepravilno i nepravedno nazvanog i “svinjski”). Ipak, već sada, sa podizanjem stepena uzbune od strane Svetske zdravstvene organizacije, jasno je da svi moraju da počnu pripreme za moguću borbu protiv zaraze. Pored svih aktivnosti koje treba da preduzmu država, zdravstvene institucije i pojedinci, kompanije takođe mogu da daju svoj doprinos u zaštiti zajednice. Verovali ili ne, informacione tehnologije u tome igraju veoma značajnu ulogu.

Naime, većina velikih svetskih kompanija poseduje jasne planove za nesmetano funkcionisanje u slučaju epidemija širih razmera, a ti planovi urađeni su na osnovu simulacija i realnih okolnosti. Suština je u tome da vitalne operacije firme nesmetano funkcionišu, što je u slučaju javnih servisa, telekomunikacionih kompanija, finansijskih institucija i sličnih organizacija od presudne važnosti. Jedan od načina da se izloženost zaposlenih mogućoj zarazi spreči jeste i rad od kuće kada god i gde god je to moguće. Ovo, opet, zahteva odgovarajuću IT infrastrukturu, procedure, poslovnu politiku i obučenost zaposlenih.

Za uspostavljene udaljene kancelarije, kod kuće ili na nekoj lokaciji van urbanih centara, nije potrebno mnogo – prenosni računari, širokopojasna veza ka Internetu za koju, srećom, i kod nas postoji sve više uslova i kapaciteta (ADSL, wireless, 3G, kablovski sistemi), kao i način za pristupanje informacionim i drugim sistemima kompanije putem mreže. Pored toga, svi zaposleni moraju imati odgovarajući stepen prava za pristup sistemu, a poželjno je i da postoji obučenost za obavljanje dodatnih poslova gde god je to izvodivo. Takođe, veoma je važna i nesmetana direktna komunikacija između zaposlenih, za šta su najčešće dovoljni mobilni telefon i elektronska pošta. Pored toga, tamo gde nije moguće koristiti računar, postoje načini za kreativnu upotrebu pametnih mobilnih telefona, uključujući i primenu za neke poslovne procese. Srećom, mnogi biznis softverski paketi poseduju i verzije za mobilne uređaje, ali se one kod nas još uvek relativno retko koriste. Ako ništa drugo, a ono, kao što predlažu iz poznate analitičarske kuće Gartner, da biste zaposlenima na telefon prosledili uputstva i procedure u slučaju masovnije pojave gripa i odsustva velikog broja zaposelnih. Istraživanja i prethodna iskustva pokazuju da u gorem slučaju možemo da očekujemo odsutnost više od 40% zaposlenih, kao i da će većina kompanija zbog toga trpeti zastoje u radu.

Srećom, mislim da se možemo nadati da će i ovaj virus, kao u slučaju mnogih potencijalnih pandemija do sada, veoma brzo biti savladan, te da se bolest neće značajnije proširiti. Ipak, važno je da se na vreme pripremamo, jer kada se nesreće dese obično je kasno. Zbog toga bi ljudi u IT službama domaćih kompanija, u dogovoru sa svojim rukovodstvima, već sada morali da prave jasne i precizne planove, da rade na obuci zaposlenih iz svih sektora, da prepoznaju kritične procese  (pogotovo u oblasti održavanja) i da testiraju svoje sisteme. Lična higijena i prevencija od presudne su važnosti u ovakvim slučajevima, ali isto tako postoji “lična higijena” kompanija u kojoj jednu od važnijih uloga igra sektor informacionih tehnologija.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *