Jedna žica menja sve

Pogledaj sve kategorije

2010 - Feb - 14

U petak je svečano otvorena Zimska olimpijada u Vankuveru. Pored dve nedelje uživanja za sve ljubitelje belih sportova, ove Igre donose i jednu zanimljivu tehnološku novinu, na sličan način na koji su prošlog leta u Pekingu promovisani servisi za pružanje potrebnih informacija na osnovu lokacije posetilaca i mogućnost prenosa bukvalno svih sportskih dešavanja putem Interneta. U Kanadi je primenjen ne toliko očigledan, ali ništa manje revolucionaran koncept. Naime, umesto odvojenih mreža za prenos podataka, glasa i video signala, sada će sve ove potrebe opsluživati jedna masivna mreža bazirana na Internet protokolu.

Prevedeno na konkretan primer, slikovito se prednost ovakvog pristupa može opisati na sledeći način. U prošlosti, da bi bio ispunjen zahtev neke delegacije ili TV stanice za dodatnih 10 telefonskih linija, ekipa inženjera je trebalo da izvrši intervenciju na licu mesta, obezbedi i poveže priključke, možda čak i da razvuče nove žice. Sada je tih 10 linija automatski raspoloživo na bilo kom mestu gde postoji standardni mrežni priključak (obratite pažnju na statističke podatke u nastavku teksta). Izbegnuto je dupliranje kablova, promena podešavanja i reorganizacija kapaciteta vrši se veoma jednostavno i daljinski, a procena je i da uvođenje jedinstvene „žice“ za sve kanale komunikacije i prenosa podataka smanjuje broj potrebnog tehničkog osoblja za više od 35 procenata. Naravno, kao deo jedinstvenog sistema obezbeđen je i WiFi koji je dostupan čak i duž skijaških staza. Tako sada reporteri snimljene fotografije mogu istog momenta da pošalju u redakciju, bukvalno pre nego što takmičar dođe do cilja.

Jedina druga neophodna mreža je ona za mobilnu telefoniju, gde su takođe učinjeni dodatni napori na obezbeđenju potrebnih resursa i tehnoloških inovacija. Tako su upotrebljeni repetitori koji se napajaju solarnim ćelijama i ne zahtevaju posebne generatore, što je još jedan veliki napredak ka idealnom rešenju u kome čovečanstvo koristi sve blagodeti savremenih informacionih tehnologija, uz istovremenu brigu o zaštiti planete i energetskoj efikasnosti.

U brojkama, tehnološka podrška Zimskim olimpijskim igrama u Vankuveru o kojoj pričam izgleda ovako – 5000 kilometara kablova, 40 000 priključaka za računarske mreže, više od 6000 računara, preko 3000 televizora, oko 7000 mobilnih telefona i otprilike isto toliko radio aparata za direktnu komunikaciju. Pri svemu tome, jedini zahtev koji je šef IT službe Igara postavio pred izvođače bio je da mreža funkcioniše besprekorno. Ovo je i sasvim razumljivo ako znamo koliko moderni sportovi zavise od tehnologije, počevši od merenja rezultata, preko prenosa u realnom vremenu, do obezbeđivanja neprekidne komunikacije kako bi bila garantovana sigurnost učesnika i posetilaca, pogotovo u planinskim uslovima.

Već sam pisao o tome kako Internet predstavlja univerzalni medij koji će u budućnosti izvesno zameniti sve ostale načine distribucije informacija, a ovde imamo i primer objedinjavanja telekomunikacione infrastrukture u jedinstveni sistem baziran na Internet protokolu. Masovne manifestacije poput Olimpijskih igara zbog svoje kompleksnosti uvek su povod za uvođenje novina, ali i odličan poligon za testiranje rešenja koja će kasnije biti uvedena u svakodnevnu upotrebu. Zbog toga sa sigurnošću možemo da kažemo da dolazi vreme kada će jedna „žica“ zameniti sve ostale.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *