Kancelarija u oblaku

Pogledaj sve kategorije

2010 - Jun - 27

Ove sam redove u nekoliko navrata posvećivao fenomenu nazvanom „cloud computing“, odnosno – najgrublje rečeno – načinu da svu potrebnu hardversku i softversku infrastrukturu iznajmite i na veoma jednostavan način koristite i proširujete, bez potrebe za kupovinom opreme, obezbeđivanjem posebnog prostora, odnosno odvajanjem vremena za instalaciju i podešavanje. Za kompanije je ovaj novi način uspostavljanja IT podrške izuzetno koristan (gde god je moguće primenjivati ga) jer malim preduzećima i svima koji tek započinju biznis omogućuje da praktično trenutno obezbede potrebnu infrastrukturu i da plaćaju samo one kapacitete koje zaista i koriste. Većini čitalaca, međutim, ipak je mnogo interesantnije na koji način oni sami mogu da koriste ove nove prednosti informacionih tehnologija.

Ovde na scenu stupaju takozvani web ili online office sistemi. Njihov cilj je da korisnicima, kako poslovnim tako i kućnim, omoguće da kreiraju i uređuju dokumente (tekstovi, slajd prezetacije, tablični proračuni i slično) korišćenjem isključivo i jedino web browsera. Radi se, dakle o aplikacijama koje u potpunosti funkcionišu u virtuelnom prosoru Intenreta i koje pružaju funkcionalnosti za koje su do sada bili neophodni poveliki namenski softverski paketi. Mogućnosti i osobine ovakvih servisa se razlikuju, ali je činjenica da su svakodnevno sve napredniji i moćniji, odnosno da u potpunosti mogu da zamene svoje „parnjake“ koji se posebno instaliraju na računar. Još jedna njihova velika prednost je sposobnost funkcionisanja na svim operativnim sistemima, uključujući često i mobilne platforme. Najpoznatiji je verovatno Google Docs, ali su veoma zanimljivi i ThinkFree i Zoho. U poslednjoj verziji svog Office paketa, Microsoft je uvideo prednost ovakvih servisa i razvio njegov online ekvivalent kao neku vrstu dopune i proširenja.

Drugi, a neretko i integralni deo ove priče su virtuelni prostori za smeštaj ličnih podataka. Naime, dokumenti i drugi fajlovi koje kreirate na ovaj način moraju negde da budu smešteni i da im se omogući pristup u bilo koje doba. Obično uz web office sisteme ide i neka količina raspoloživog memorijskog prostora, ali takođe postoje nezavisni servisi koji pojedinačnim korisnicima besplatno nude da svoje fajlove čuvaju u „oblacima“, pa čak i da ih automatski sinhronizuju sa jednim ili više računara i drugih uređaja. Najpoznatiji ovakvi portali su DropBox, Box.net i FilesAnywhere, ali i Microsoftovi SkyDrive i Mesh. Često postoji i mogućnost da fajlove „podelite“ sa prijateljima ili saradnicima tako što ćete im dodeliti odgovarajuća prava da dokumentima pristupe, menjaju ih ili kreiraju, što onda obezbeđuje zajednički rad.

Postojanje i sve ozbiljnija upotreba opisanih servisa sasvim su razumljivi ako znamo da u današnjem svetu ljudi imaju potrebu da podacima i aplikacijama pristupaju sa različitih lokacija i uređaja. Mogućnost da, na primer, započeti posao nastavite na kućnom računaru tačno tamo gde ste stali na radnom mestu, i to bez potrebe za prenosom podataka i razmišljanjem o tome koja je verzija poslednja i aktuelna, nedvosmisleno je izuzetno korisna. Čak i ako se ne radi o poslovnoj primeni, postoji potreba za virtuelnim prostorom koji je dostupan uvek i sa bilo kog računara, pogotovo što u svetu postaje uobičajeno da u porodici postoji nekoliko uređaja sa kojih je moguće pristupiti podacima – od stonog računara, preko notebooka ili netbooka, do pametnih telefona. Na žalost, u našoj zemlji još uvek je važno da obezbedimo da svaki dom poseduje računar, odnosno  da deca imaju priliku da još u osnovnoj školi savladaju osnove korišćenja kompjutera kako bi se spremila za novo doba u kome će živeti i raditi. Zbog toga je računarsko opismenjavanje Srbije još značajniji zadatak za sve nas.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *