Komunikacija svetlom

Pogledaj sve kategorije

2021 - Sep - 28

Pretpostavljam da će za većinu čitalaca prva asocijacija na naslov ovog teksta biti način na koju su u prošlosti brodovi koristili morzeovu azbuku i snažne lampe da međusobno razmenjuju poruke. Uključivanjem i isključivanjem lampi na duži ili kraći period, prema usvojenom standardu gde svaka takva sekvenca zamenjuje određeno slovo, formiraju se reči i čitave rečenice. Danas govorim o nečemu suštinski sličnom, ali neuporedivo naprednijem, bržem i moćnijem.

 

Radi se o takozvanoj „komunikaciji vidljivim svetlom“, skraćeno VLC (eng. „visible light communication“). Grubo rečeno, ideja je da se varijacijama u jačini svetla šalju kombinacije nula i jedinica, te na taj način prenose digitalne informacije. Naravno, ovi signali neverovatno su brzi i nisu vidljivi golim okom, tako da ne ometaju osvetljenje prostorije. Šta to konkretno znači? Svaka LED sijalica istovremeno može da posluži i kao primopredajnik za bežičnu komunikaciju. Jedan od pionira u ovoj oblasti uveo je naziv LiFi (eng. „light fidelity“) sa jasnom aluzijom na WiFi standard. WiFi je baziran na radio talasima i zbog toga postoje ograničenja u frekventnom opsegu, odnosno kapacitetu takvih bežičnih mreža. Spektar vidljivog svetla je nekoliko hiljada puta širi, pa može da zadovolji narastajuće potrebe za umrežavanjem sve većeg broja uređaja. U teoriji, svaka sijalica u stanu ili kancelariji, svako ulično svetlo, pa čak i farovi automobila, mogu da se koriste za povezivanje na internet. Naravno, mana je što svetlo mora da bude uključeno, što nije uvek praktično i zahteva dodatnu potrošnju energije. Osim toga, uređaji poput pametnih telefona i računara morali bi da budu prilagođeni za ovu vrstu konekcije.

 

Pitanje je koliko brzo će LiFi i slična rešenja bazirana na VLC fenomenu zaživeti i ući u masovnu upotrebu. Zastupljenost uređaja i mreža baziranih na bežičnoj komunikaciji radio talasima isuviše je velika da bi preko noći stare tehnologije mogle da budu zamenjene novima. Osim toga, postoje situacije kada VLC nije optimalno rešenje i ne vidim na koji bi način neki od izazova mogli da budu prevaziđeni. Zbog toga verujem da ćemo u praksi imati kombinaciju različitih tehnologija za bežično umrežavanje i sisteme po principu „najbolje od oba sveta“. Barem dok inovatori ne smisle nešto potpuno novo.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *