Mašine i smisao za humor

Pogledaj sve kategorije

2024 - Jun - 11

Još uvek smo u ranoj fazi razvoja i primene veštačke inteligencije. Kao i svaki drugi, i ovaj početak je težak i pun izazova. Verovatno najvažniji su oni koji se tiču zakonskog regulisanja korišćenja novih softvera, rešavanja problema privatnosti podataka i zaštite autorskih prava, ali i uticaja sistema veštačke inteligencije na društvene odnose i ljudski rod uopšte. Većini korisnika su manje bitne tehničke prepreke sa kojima se hvataju u koštac naučnici i inženjeri. To ne znači da su one manje interesantne.

 

Na primer, ispostavilo se da je humor ozbiljan problem za mašinsko učenje i velike jezičke modele poput ČetGPT-ja i sličnih. Ovi sistemi obrađuju ogromne količine tekstova svih vrsta da bi – na osnovu statističkih metoda i dodatne „obuke“ od strane ljudi – mogli da daju odgovore prirodnim jezikom, sastavljaju pisma, kraća literarna dela i druga dokumenta, pišu delove programskog koda i slično. E sad, ako se u materijalima koje obrađuju nađu i šale, računari ih shvataju doslovno i uključuju u bazu odgovora. Tako se desilo da na pitanje o tome kako održavati zdravlje, veštačka inteligencija svojevremeno odgovori – „pojedite jedan omanji kamen dnevno“. Premda se radi o ekstremnom slučaju, činjenica je da su šala, ironija, cinizam, igre reči i slične kreativne aktivnosti ljudskog uma još uvek misterija za veštačku inteligenciju. Već danas računari mogu da „smišljaju“ viceve i šale prema zadatoj strukturi, ali su istraživanja pokazala da ne postoji način da ih zaista i razumeju. Čak i kada prepoznaju neki tekst kao šalu, ne umeju da objasne šta je u njoj smešno. Opet se sve svodi na statistiku i izvlačenje delova teksta koje je smislio čovek.

 

Pisao sam ranije o tome da će mašine teško moći da zamene ljude u nekim oblastima. Ovo se pre svega odnosi na kreativnost, spremnost na eksperimentisanje i rešenja koja odstupaju od uobičajenih. Duhovitost je važna komponenta kreativnosti jer podrazumeva razmišljanje izvan okvira čiste logike i matematike. Moguće je da će jednoga dana kompjuteri biti sposobni da zaista razumeju šalu, ali je do tada humor oblast koja pripada samo nama ljudima.

 

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *