Moć pokreta

Pogledaj sve kategorije

2019 - Oct - 15

Pametnih uređaja povezanih na internet sve je više u našoj okolini, čak i kad toga nismo svesni. Sigurno je da će ih u budućnosti biti još više. Uostalom, poenta faze u razvoju informacione tehnologije koju nazivamo sveprisutno računarstvo, a u koju smo uveliko zagazili, upravo je veliki broj minijaturnih uvezanih kompjutera ugrađenih u predmete iz svakodnevice. U velikom broju slučajeva ovi pametni uređaji funkcionišu samostalno, bez naročite potrebe za kontrolom od strane korisnika. Sa nekima od njih, međutim – a toj grupi pripadaju i pametni telefoni – ljudi moraju da budu u neprekidnoj interakciji.

Jedan od problema koje eksperti i inovatori širom sveta pokušavaju da reše je pronalaženje efikasnih, praktičnih i udobnih načina za upravljanje najrazličitijim uređajima. Ako se sećate, Ajfon aparati veliki deo svoje prvobitne popularnosti mogu da zahvale upravo mogućnosti da se korisničkim okruženjem komanduje kombinacijom pokreta prstima po ekranu. Moderni pametni digitalni asistenti umeju da prepoznaju glas i razumeju komande zadate prirodnim jezikom. Ispostavilo se da ljudi još uvek zaziru od ovakvog načina komunikacije sa telefonima, zvučnicima i uređajima u pametnom domu, najpre zbog toga što je čoveku neprirodno da razgovara sa predmetom, odnosno nečim što nije živo biće. Rezervna opcija je pokret. Već neko vreme imamo uređaje, poput kontrolera za video igrice, koji mogu da prate i prepoznaju pokrete korisnika. Do sada su oni bili povelikih dimenzija i nezgrapni za korišćenje na telefonima. Uskoro bismo mogli da dobijemo pametne mobilne uređaje koji koriste minijaturni čip sposoban da prepozna pokret. Tako ćemo, umesto da prevlačimo prstima po ekranu, moći sa određene udaljenosti da zadajemo komande. Najviše je na ovom polju napredovao Gugl, a ako uspeju da pronađu praktične primene i ispostavi se da korisnici prihvataju ovu novinu, verujem da će i ostali proizvođači pratiti trend.

Pretpostavljam da će krajnji ishod nastojanja da se olakša kontrola pametnih uređaja biti mogućnost upravljanja snagom misli. Čak i tada nećemo moći da izbegnemo situacije kada je neophodan i neki “prizemniji” metod. Pokret je, pored glasa, prirodan način na koji čovek ostvaruje kontakt sa okolinom i to milenijumima unazad, pa je stoga logično da postane i ostane sastavni deo tehnologija budućnosti.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *