Prigušena realnost

Pogledaj sve kategorije

2021 - Aug - 31

Kada sam prošle nedelje pisao o prvim personalnim računarima, prisetio sam se kako su rani korisnici imali osećaj da ulaze u čudesni svet skrivenih mogućnosti. I zaista, od samih početaka digitalnog doba ljudi o fenomenu kompjutera, aplikacija i interneta govore u terminima sajber prostora, virtuelnog sveta i neke nove stvarnosti. Neminovno je zbog toga došlo i do preklapanja realnog i tog manje opipljivog sveta. Tako smo dobili virtuelnu realnost, mogućnost trodimenzionalnog doživljaja i kretanja kroz veštačke svetove. Popularizacija pametnih telefona uvela je proširenu realnost – mogućnost da okom kamere, a kroz ekran uređaja, vidimo stvarni prostor obogaćen informacijama sa interneta. Danas govorim o jednoj novoj vrsti realnosti.

 

Radi se o prigušenoj ili umanjenoj realnosti (eng. „diminished reality“). Najjednostavnije objašnjenje ovog fenomena je da se radi o potpuno suprotnom efektu u odnosu na proširenu realnost. Ovde nije cilj da se predmeti stvarnog sveta dopune slikama i podacima iz virtuelnog prostora, već da se višak informacija sakrije i praktično učini nevidljivim. Uklanjanje se odnosi na predmete, ali i na zvuke, mirise i druge čulne nadražaje. Dobar primer kako bi ovo moglo da funkcioniše je trenutna video produkcija. Naime, „filmadžije“ već sada koriste slična rešenja da iz scena uklone kablove i drugu opremu koja smeta. Uz prigušenu realnost, ovo bi bilo moguće i kada se radi o živom programu. Stručnjaci još uvek vode raspravu o najboljim načinima za primenu ovog koncepta. Svakako je već sad jasno da bi inženjeri u raznim oblastima, od mašinstva do građevine, mogli da koriste umanjenu realnost da „vide“ kroz kompleksne sklopove ili da (u kombinaciji sa proširenom realnošću) vernije zamisle svoja dizajnerska rešenja. Druga važna oblast primene je u uklanjanju smetnji. Na primer, postoji ideja o razvoju zgrada koje bi bile sposobne da u potpunosti uklone spoljašnje zvuke, ali i prepreke poput susednih objekata koji zaklanjaju pogled.

 

U vremenu kada šum koji proizvodi višak informacija kojima smo bombardovani sa svih strana postaje ozbiljan problem, rešenja iz domena prigušene realnosti mogla bi da donesu bitnu promenu na bolje. Od svih novih „realnosti“, prigušena realnost je najmanje poznata široj publici, ali su – jednom kada tehnologija bude usavršena i do kraja razvijena – efekti njene primene višestruki.

 

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *