Računari i emocije

Pogledaj sve kategorije

2020 - Sep - 22

Suština fenomena veštačke inteligencije (eng. artificial intelligence, AI) leži u sposobnosti računara, odnosno softverskih rešenja, da samostalno donose odluke na osnovu sposobnosti učenja. Učenje podrazumeva analizu prethodnih iskustava, prilagođavanje konkretnoj situaciji, reagovanje na uslove okoline i mogućnost komunikacije prirodnim jezikom.

Čitav proces u sebi krije mnoštvo kompleksnih mehanizama. Idemo redom. Ljudski rod svakodnevno produkuje nepojmljivo mnogo podataka, pa podaci dostupni AI sistemima nisu prepreka. Procesorska snaga potrebna da se informacije analiziraju dobija zamah u obliku alternativnih vrsta kompjutera, uključujući i kvantne. Što se tiče algoritama za povezivanje informacija u celine neophodne za donošenje odluka, i ovde je napravljen napredak u prethodnoj deceniji. Senzori, kamere visoke rezolucije i softver za prepoznavanje oblika pomažu u poimanju okoline, ali tu ima jedan detalj po kome su ljudi veoma specifični. Naime, mi imamo sposobnost procene raspoloženja i osećanja sagovornika, što je jedna od najbitnijih komponenti veštine komunikacije. Zbog toga naučnici širom sveta naporno rade na iznalaženju rešenja koja bi omogućila da računari pravilno procene emotivno stanje ljudi sa kojima stupaju u kontakt. Ova oblast naziva se „emotivna“ ili “afektivna“ veštačka inteligencija. Izraz je skovan je na MIT univerzitetu još 1995. godine, kada su nastale prve teorijske postavke na ovu temu. Pored prepoznavanja izraza lica, ideja je i da se prati govor tela ljudi, da senzori mere boju glasa, puls, temperaturu tela i druge parametre. Jednom kada mašine budu mogle da “čitaju” emocije, praktična primena će biti višestruka. U obrazovanju, računari će moći da procene odnos učenika prema gradivu i načinu na koji je ono izlagano, te da na osnovu toga prilagođavaju nastavne planove. U medicini će biti unapređena dijagnostika psiholoških poremećaja. Pametni automobili će vas upozoriti kada ste besni u saobraćaju, marketinška istraživanja postaće mnogo preciznija itd.

I pored toga što su mnogi razočarani brzinom kojom veštačka inteligencija ulazi u masovniju upotrebu, pogotovo u odnosu na to koliko često se o njoj priča i piše u poslednje vreme, činjenica je da već sada imamo praktične primene u različitim oblicima. Kada će tehnologija napredovati do situacije u kojoj će pametno ogledalo u vašem kupatilu moći da preporuči aktivnosti za popravljanje raspoloženja, još je uvek teško predvideti.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *