Sveprisutnost informacija

Pogledaj sve kategorije

2008 - Aug - 17

Koliko god se na ovim stranicama trudim da čitaocima približim savremena dešavanja i dostignuća u oblasti informacionih tehnologija – pogotovo u svetlu uticaja koji tehničke inovacije imaju na brži razvoj i perspektive napretka naše privrede i društva – toliko mi je želja i da predstavim trendove i ono što nas čeka u budućnosti, takođe kao potencijal i šansu za naše mlade ljude, dinamična preduzeća i unapređenje javnog sektora. Zbog toga je posebno zanimljiv poslednji izveštaj kompanije Forrester Research koja se bavi istraživanjem i analizom tehnologije i tržišta na globalnom nivou.

Prema njihovim predviđanjima, u narednim godinama očekuje nas mnogo tehnoloških inovacija, ali ništa što bismo mogli da nazovemo revolucionarnom promenom, pogotovo u oblasti Interneta i biznis sistema. Umesto toga, imaćemo sintezu postojećih rešenja i kombinovanje tehnologija i uređaja, najviše u poslovnoj primeni. Očekuje se čvršće povezivanje poslovnih aplikacija, mobilnih tehnologija, Internet servisa i socijalnih mreža. Bobi Kameron, jedan od njihovih analitičara, nazvao je ovaj spoj “IT svuda” (eng. “IT everywhere”). On ističe da je industrija informacionih tehnologija na pragu novog 16-godišnjeg ciklusa rasta i inovacija, koji nasleđuje prethodni period umrežavanja računara iz koga su proistekli napredni poslovni softverski sistemi i Internet.

Kameron je u ovom izveštaju identifikovao nekoliko tehnologija koje već postoje, ali koje će u narednom periodu doživeti ubrzani razvoj. Između ostalih, to je i RFID (Radio-Frequency Identification), način za bežičnu identifikaciju koji možemo da sretnemo na primerima bežičnih identifikacionih kartica u nekim kompanijama, zaštite proizvoda u prodavnicama i u nekim bibliotekama. Pored toga, u ekspanziji su upravljanje poslovnim procesima, servisno orjentisana arhitektura pri razvoju softvera (SOA) i, naravno, mobilni uređaji i tehnologije. Očekuje se i pojava novih skraćenica koje treba da opišu povezivanje tehnologija. U analizi su nabrojana neka moguća rešenja, poput Dynamic Business Applications (DBA), dinamičkih poslovnih aplikacija koje treba da omoguće dodatnu fleksibilnost i bržu implementaciju i primenu, Master Data Management (MDM) koji treba da unapedi kvalitet i brže pronalaženje informacija, ili Information Workplace (IW), jedinstveni i objedinjeni način upravljanja podacima, dokumentima, komunikacijom i znanjem.

Naravno, oni napredak u oblasti Interneta i u ovom izveštaju nazivaju “The X Internet” i predviđaju dodatno unapređenje multimedijalnih sadržaja na Mreži. “X Internet” je koncept koji su oni uveli još “davne” 2001. godine u jednoj od svojih analiza, kada su predvideli da će web stranice zameniti napredni (X-tended, eng. prošireni) sadržaji poput multimedijalnih aplikacija, interaktivnih video igara, sistema za elektronsko poslovanje, mogućnosti daljinskog upravljanja kućnim uređajima putem Interneta itd. Budući da sada znamo da su tada u velikoj meri bili u pravu, možemo očekivati da se i najnovija predviđanja barem donekle ostvare. Uostalom, već sada sa sigurnošću možemo reći da je IT zaista svuda oko nas i da je uključen u svaki segment života i rada.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *