Devojčice koje programiraju

Pogledaj sve kategorije

2012 - Jul - 08

Pisao sam pre nekoliko meseci o pokretu “Žene u tehnologiji” (eng. “Women in Tech”), kao i istoimenoj neprofitnoj organizaciji koja direktno pomaže ženama čije su karijere na bilo koji način vezane za IT, a pored toga se još bavi i edukacijom, organizuje konferencije na ovu temu i uopšte promoviše potrebu za većim prisustvom žena u tehnologiji, pogotovo na ključnim i rukovodećim pozicijama. Radi se o realnoj potrebi jer su statistike porazne. Veoma nizak procenat pripadnica lepšeg pola aktivno je u informacionim tehnologijama, a i tada na manje istaknutim pozicijama i sa mnogo slabijim prilikama za napredak i dokazivanje. Očigledno je da ovom problemu treba pristupiti ozbiljnije i usmerenje ka tehnologiji kod devojčica graditi već u ranoj mladosti. Otuda ne čudi nova inicijativa nazvana “Girls Who Code”.

“Devojčice koje programiraju”, kako bi se mogao prevesti naziv ove organizacije, radi na obrazovanju, pružanju inspiracije i obezbeđivanju sredstava za devojčice srednjoškolskog uzrasta koje pokazuju interesovanje i veštine za bavljenje bilo kojom granom informacionih tehnologija. Osnovni cilj je kreiranje novog modela obrazovanja za kompjuterske nauke, sa posebnim naglaskom na robotiku, veb dizajn i razvoj mobilnih rešenja. Inicijativa je krenula iz Njujorka, gde je već organizovano i nekoliko konkretnih akcija, poput one u kojoj će 20 devojčica iz siromašnijih delova grada provesti osam nedelja leta pohađajući intenzivne kurseve. Devojčice će steći nova znanja i veštine, a organizacija dodatna iskustva u boljem organizovanju nastave.

Cilj je da računarske nauke postanu obavezan predmet u svim srednjim školama, kao i da pravilnim pristupom obrazovnom procesu bude razbijena predrasuda o tome da su devojke manje vešte u takozvanim STEM disciplinama. STEM je skraćenica od Science Technology Engineering Math (nauka, tehnologija, inženjering, matematika), što obuhvata tradicionalne školske predmete, ali i neke kojima do sada nije poklanjana veća pažnja, a koji će u vremenu koje dolazi i u industriji koja najbrže raste biti sve značajniji. Interesantno je da se inicijativi pridružilo nekoliko velikih IT kompanija, uključujući i . NTwitter, eBay, Google i General Electricjihovi zaposleni, pre svega najiskusniji inženjeri i menadžeri, učestvovaće u organizovanju obuka i na razne druge načine pomagati i promovisati ideju. Motiv kompanija, pored društveno odgovornog ponašanja, sasvim je praktičan. Naime, predviđanja kažu da bi do 2018. godine samo u SAD trebalo da bude otvoreno gotovo milion i po novih radnih mesta u IT industriji, a da bi – trenutnim tempom i učešćem polova – moglo biti pokriveno svega 29% potreba za stručnim kadrovima. Očigledno je da kompanije moraju da daju svoj doprinos obrazovanju za IT zanimanja i promovisanju orjentacije ka tehnologiji među mladima.

Na sajtu organizacije nalaze se i neki od statističkih podataka koje sam pomenuo na početku, a koji baš i nisu za ponos. Na primer, manje od 14% diploma u računarskim naukama pripada devojkama, iako one čine 57% svih diplomaca. Još je gora situacija u upravama velikih kompanija na čijem se čelu žene nalaze u svega 3,6 procenata. Ostaje nada da će se ovako mračna slika u doglednoj budućnosti promeniti, a inicijative poput “devojaka koje programiraju” svakako će u tome pomoći.

Zanimljivost: IT kompanije u čijem menadžmentu preovlađuju žene ostvaruju za trećinu veći povraćaj investicija.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *