Dodir budućnosti

Pogledaj sve kategorije

2014 - Jun - 19

Nesumnjivo je da dolazi vreme takozvane „odevne tehnologije“ (eng. wearable tech) koja podrazumeva ugradnju neke vrste računara povezanih na internet u predmete koje nosimo na sebi ili uvek imamo pored sebe. Jedan od najaktuelnijih predstavnika su pametne naočare sposobne da u naše vidno polje projektuju sliku proširene realnosti dopunjene informacijama sa Mreže. Drugi značajan tehnološki trend odnosi se na „internet stvari“ (eng. internet of things), mogućnost identifikacije fizičkih predmeta u virtuelnom svetu i, ponovo, obogaćivanje njihovih osobina podacima sa interneta.
E sad, nedavno je jedna nemačka kompanija predložila zanimljivo rešenje koje bi moglo da predstavlja vezu između ova dva fenomena. Ukoliko se pokaže kao primenjiv u masovnoj upotrebi, pomenuti koncept će zasigurno uticati na mnoge oblasti ljudskog života. Naime, radi se o mogućnosti da svaka površina postane osetljiva na dodir. Na taj način naša interakcija sa fizičkim objektima nikada više ne bi bila ista jer bi dnevne novine, poslovna dokumentacija, oglasne table i sve oko nas postalo jedan veliki „tač skrin“ (touch screen).

Sistem podrazumeva uređaj, pomenute pametne naočare su idealan kandidat, sa dve kamere od kojih je jedna osetljiva na infracrveni spektar. Kamere snimaju mesto pritiska prstom tako što prate termalni trag izazvan toplinom tela. Softver registruje koji je predmet u pitanju, putem interneta pronalazi informacije vezane za mesto pritiska i projektuje ih kroz naočare kako bi objektu sa kojim vršite interakciju dao jednu sasvim novu dimenziju. Mogućnosti primene ovakvog rešenja su ogromne, ali o tome nekom drugom prilikom.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *