Kako prehraniti čovečanstvo

Pogledaj sve kategorije

2020 - Jun - 30

Kako prehraniti čovečanstvo

Proizvodnja hrane za stalno rastuću svetsku populaciju predstavlja jedan od gorućih problema sa kojima se suočava ljudski rod. Mnogi delovi planete nemaju povoljno tlo niti klimu koja bi omogućila uzgajanje hrane, pa i dalje imamo milione dece koja gladuju. Tamo gde je uzgoj biljaka za ishranu moguć, širenje obradivih površina ozbiljno narušava prirodno okruženje i eko sisteme bez kojih bi naša planeta jednoga dana mogla da postane beživotno mesto.

Zbog toga sve veću pažnju privlači nova vrsta farmi. One koriste tehnološka rešenja koja se jednim imenom najčešće nazivaju hidroponika (eng. hydroponics). Biljke, pre svegapovrće, gaje se bez upotrebe zemljišta, u kontrolisanim uslovima koji uključuju pametne sisteme sa senzorima i softverom za kontrolu svih bitnih parametara okoline. Seme se postavlja u namensku podlogu, prirodnu ili veštačku, a zatim potapa u tečnost koja u sebi sadrži sve potrebne hranjive materije. Dotok hrane, svetla i vazduha doziran je tako da obezbedi idealne uslove za rast, bez potrebe za pesticidima, veštačkim đubrivima i drugim štetnim materijama. Posebnu vrstu ovakvih plantaža predstavljaju akvaponije, kod kojih se u vodi istovremeno gaje i ribe, što zatvara ekološki krug.Otpadne materije koje proizvode ribe služe kao hrana za biljke, dok biljke na taj način pročišćavaju vodu za ribe.Postoje i aeroponije, popularne vertikalne farme, gde je na veoma malom prostoru moguć uzgoj kultura koje potrebnu hranu uzimaju putem konstantnog orošavanja. Uvođenje sistema hidroponike omogućiće proizvodnju hrane na mestima gde je to do sada bilo nezamislivo i moglo bi da reši problem gladi u svetu. Pri tome ćemo jesti zdraviju hranu. Još jedna prednost je manja potreba za prevozom hrane sa kontinenta na kontinent, čime će biti smanjen vazdušni i drumski saobraćaj – inače jedan od većih zagađivača. 

Masovna i isključiva primena hidroponike u proizvodnji velikih količina hrane označiće početak nove ere u životu ljudi. U međuvremenu, ove tehnologije ulaze na mala vrata u naše živote. Naime, već sada je moguće nabaviti jednostavna rešenja za gajenje biljaka u kućnim uslovima, bez korišćenja zemljišta. Oprema obuhvata posude, podloge, rasvetu, senzore, pa čak i aplikacije za nadzor i upravljanje. Ukratko, sve što je potrebno baštovanu dvadeset i prvog veka.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *