Kvantne baterije

Pogledaj sve kategorije

2021 - Jun - 29

Od prvih teorijskih postavki kvantne mehanike, početaka našeg razumevanja ponašanja materije na nivou atoma i subatomskih čestica, prošao je tek jedan vek. U tih stotinjak godina, upravo zahvaljujući istraživanjima na polju fizike, elektrotehnike i osobina različitih materijala, tehnologija je napredovala vrtoglavom brzinom i iz korena promenila život ljudi. Teško razumljive teorije i opisi pojava koje se kose sa našim poimanjem stvarnosti, nalaze utelovljenje u uređajima koje svakodnevno koristimo.

 

Isti ti uređaji ne mogu da funkcionišu bez baterija. Od prenosnih računara i mobilnih telefona koje svako od nas nosi u džepu, preko bežičnih slušalica i pametnih satova, do automobila na električni pogon, sve više zavisimo od baterija. Neretko upravo njihove dimenzije određuju oblik i veličinu aparata, a čine i značajan procenat težine. Kapacitet i brzina punjenja utiču na upotrebnu vrednost uređaja, ali i na korisničko iskustvo i udobnost korišćenja. Istovremeno, one predstavljaju veliku opasnost po zdravlje planete jer opasne materije koje ih čine zagađuju okolinu i stvaraju elektronski otpad koji se teško reciklira. Zbog svega nabrojanog, poslednjih desetak godina obeležila je trka u proizvodnji alternativnih tipova baterija. Pisao sam već o tankim savitljivim baterijama baziranim na posebnim vrstama bakterija. Drugi pravac razvoja su takozvane „kvantne baterije“. Za razliku od klasičnih baterija koje hemijsku energiju pretvaraju u električnu, ovde se koriste superprovodnici i magnetna polja. Pošto nema tečnih hemijskih jedinjenja, značajno je smanjena opasnost od požara, što je posebno važno kod električnih automobila. Pri tome je vreme potrebno za punjenje svedeno na minimum, a paradoks je što se ono skraćuje sa povećanjem kapaciteta baterije. Istraživanja ovakvih baterija su još u ranoj fazi, ali postignuti napredak obećava.

 

Sigurno je da ćemo u doglednoj budućnosti dobiti najmanje jednu, a verovatno i više vrsta naprednih baterija u masovnoj upotrebi. Ipak, to nije krajnji cilj. Ono čemu težimo osmislio je naš slavni izumitelj Nikola Tesla, baš u vreme kada su nastale prve teorije kvantne fizike. Naravno, pričam o bežičnom prenosu električne energije do bilo koje tačke na planeti. Kada to bude ostvareno, nestaće i potreba za baterijama uređajima, a Zemlja će biti zdravije mesto za život.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *