Najpre digitalno

Pogledaj sve kategorije

2022 - May - 24

Svedoci smo da je u prethodnih nekoliko godina, usled pandemije korona virusa i drugih izazova sa kojima se suočava svet na prekretnici tehnološkog razvoja, globalni transport robe zapao u svojevrsnu krizu. Potražnja svakodnevno raste, pa je veoma bitno da izuzetno kompleksan sistem međunarodne trgovine i logistike funkcioniše na optimalan način. Srećom, opet su IT rešenja tu da pomognu u prevazilaženju problema.

 

Pojam koji se sve češće koristi za opis promena koje je potrebno da se dese u cilju efikasnijeg transporta i logistike, mogao bi da se prevede kao „prvo digitalno“ ili „najpre digitalno“ (eng. digital first). On podrazumeva nekoliko bitnih promena. Pre svega, digitalizaciju svih dokumenata u procesu i njihovu jednostavnu razmenu u elektronskom obliku. Da bi to bilo moguće, potrebno je da budu uspostavljeni međunarodni industrijski standardi kojih će se svi pridržavati. Naravno, države i međunarodne organizacije moraju da uvedu odgovarajuću zakonsku regulativu kao podršku i okvir za nesmetano funkcionisanje ovakvih sistema. Pored toga, važna je i dostupnost i deljenje informacija na adekvatan način. To znači da mora da postoji saradnja između konkurentskih kompanija, ali i drugih karika u lancu proizvodnje, trgovine, transporta i distribucije. Jednako važno je i obrazovanje kadrova sposobnih da iznesu promene, uvedu nova rešenja i razviju dobre industrijske prakse. Ovde opet na scenu stupaju obrazovne institucije koje treba da prepoznaju promene i prilagode nastavne planove digitalnom dobu. Lepa vest je da tehnologija već postoji. Od data centara širom planete, preko blokčejn rešenja za novu vrstu decentralizovanog ugovaranja poslova, do softvera za automatizaciju svakog koraka u procesu. Uvođenje veštačke inteligencije i još moćniji računarski sistemi samo će dodatno pomoći da kompletna ideja brže zaživi.

 

Digitalizacija u svim oblastima ljudske delatnosti nije samo neminovnost, već i suštinska potreba svakog društva koje želi da ide u korak sa planetarnim trendovima, da ostane konkurentno i da napreduje. Svako od nas već sada i na sopstvenom primeru može da oseti koju dozu pojednostavljenja, udobnosti i brzine donose rešenja u oblasti elektronske uprave, digitalnog bankarstva ili onlajn trgovine. Na širem planu, slična rešenja mogu iz korena da promene trgovinu, logistiku i mnoge druge industrije i delatnosti.

 

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *