Nedokučiva inteligencija

Pogledaj sve kategorije

2019 - Jul - 23

Tema veštačke inteligencije sve više okupira medije – od stručnih i naučnih časopisa, do televizijskih emisija, magazina i dnevnih novina namenjenih najširoj publici. Postoji opravdan razlog za to. Naime, u ne tako dalekoj budućnosti bićemo okruženi rešenjima iz domena veštačke inteligencije, bilo da se radi o kućnim aparatima, prenosnim uređajima ili vozilima bez vozača. Osim toga, realno je da će u većini zanimanja ljudima od pomoći biti neka vrsta naprednog softvera koji je sposoban da sa njima komunicira prirodnim jezikom, trenutno analizira ogromne količine podataka i pronalazi odgovore bazirane na mašinskom učenju.

Sve što sam napisao u uvodu zvuči jasno. Uostalom, čitali ste o tome više puta na ovim stranama. Ono što većina nas ne razume je kako tačno funkcioniše veštačka inteligencija. Preciznije, po čemu se ona razlikuje od standardnih računarskih programa koje svakodnevno koristimo. Prema jednoj definiciji, o veštačkoj inteligenciji možemo da govorimo ako čovek u komunikaciji sa mašinom ne može da proceni da li je sa druge strane osoba ili kompjuter. Uz modernu tehnologiju, moguće je programirati sistem koji ispunjava ovaj uslov, a da opet imamo jasan set instrukcija i koraka koje je programer zadao računaru, uključujući i varijacije odgovora, skretanja sa teme itd. Zbog toga mislim da je jednako važan uslov, ako pričamo o veštačkoj inteligenciji u punom smislu, sposobnost kompjutera da uče i samostalno donose zaključke. Za ovu namenu koriste se veštačke neuronske mreže koje simuliraju način na koji funkcioniše ljudski um. Problem je što čak ni kreatori ovakvih sistema ne razumeju u potpunosti gde nas to može odvesti, odnosno sve moguće načine na koje mašine mogu da dođu do zaključaka potrebnih za preduzimanje akcija. Zbog toga verujem da ćemo brzo doći u situaciju kada je potrebno veoma precizno definisati i regulisati ovu oblast u smislu zakonodavstva, mehanizama za sprečavanje grešaka i kontrole eventualnih zloupotreba. Nakon toga slede etička pitanja, poput autorskih prava nad delima koji su rezultat rada sistema veštačke inteligencije. To je, međutim, tema za neku narednu priču.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *