Pravne zavrzlame

Pogledaj sve kategorije

2019 - Jul - 16

Pisao sam u više navrata o tome kako bi napredak na polju veštačke inteligencije mogao da utiče na svakodnevni život ljudi i u kojoj meri bi mogao da promeni način na koji funkcionišu brojne oblasti. Jedna od njih je i pravo, odnosno sve situacije koje podrazumevaju angažovanje advokata, komunikaciju sa pravnim sistemom ili neku vrstu sudskog procesa.

Većina ljudi, kada se prvi put nađe u takvoj situaciji, ne zna odakle uopšte da počne. Po pravilu je potrebno angažovati advokata koji će vas uputiti na procedure, korake koje morate da preduzmete i dokumenta koja treba da pripremite. U budućnosti, za ovu namenu mogli bismo da koristimo sisteme veštačke inteligencije. Najverovatnije će to u početku biti neka vrsta čet botova (eng. chat bot), naprednih softvera sposobnih da „razgovaraju“ sa ljudima, razumeju pitanje i daju adekvatan odgovor prirodnim jezikom. U pozadini će se nalaziti baza podataka zakonodavstva, pravila, propisa i prethodnih slučajeva, na osnovu čega će program moći da ponudi precizne odgovore i pravne savete. Na ovom nivou do izražaja dolazi jedna od definicija veštačke inteligencije – nećete moći da razlikujete da li komunicirate sa osobom ili mašinom. Naredni korak bi mogla biti neka vrsta automatizacije samog sudskog procesa u smislu sagledavanja činjenica i pomaganja sudijama pri donošenju presude. Naravno, ovde se postavlja niz pitanja o prihvatljivosti učešća robota u delikatnim temama vezanim za pravosuđe. Sigurno je da će biti potrebno mnogo vremena da ljudi odobre uplitanje mašina u ovu sferu života, a biće neophodna i stroga regulativa koja bi precizno uređivala sve aspekte učešća veštačke inteligencije u pravnim procesima.

Ukoliko se obistine predviđanja koja sam opisao, to ne znači da će advokatura kao struka izumreti, naprotiv. Pravo kao oblast veoma je kompleksno i neretko uključuje dublje razumevanje konkretne situacije, etičke i druge implikacije. Ukratko, nije ga moguće svesti na niz algoritama. Pravnicima će, kao i u svim drugim oblastima, ostati deo posla u kome mašine ne mogu da zamene čoveka – sve što je vezano za kreativnost, empatiju, moral i ono što nas čini ljudskim bićima.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *