Ništa bez ljudskog dodira

Pogledaj sve kategorije

2010 - Sep - 05

Poslednjih meseci sve je više uređaja kod kojih se elementima softverkog korisničkog okruženja upravlja takozvanim “tapkanjem” i potezima prstima po ekranu osetljivom na dodir (eng. touchscreen).  Počevši od pametnih mobilnih telefona i multimedijalnih plejera, preko sve popularnijih GPS navigatora, pa do novih tablet računara, može se reći da imamo pravu malu revoluciju u ovoj oblasti, premda su PDA džepni računari sa touch ekranima na tržištu prisutni bezmalo dve decenije, a Tablet PC kategorija notebooka ima svoje predstavnike kod svih vodećih proizvođača još od 2002. godine.

Za talas popularnosti treba da zahvalimo masovnom korišćenju smartphone aparata koji su praktično naslednici pomenutih PDA uređaja, ali i pojavi nove tehnologije kapacitivnih touchscreen ekrana. Naime, prethodne generacije ovakvih displeja bile su bazirane na takozvanim rezistivnim panelima kod kojih se pritisak vrši u jednoj tački i bilo kojim predmetom, dok kapacitivni ekrani koriste elektrostatička svojstva ljudskog tela i omogućuju detekciju pritiska u više tačaka (eng. multitouch), što otvara prostor za upravljanje kombinacijom pokreta i pritisaka.

Na sličan način došlo je i do promene kod Tablet PC kompjutera koji su u početku koristili naročiti sloj elektronike ispod običnog ekrana i posebnu olovku (eng. stylus) za upravljanje sistemom, hvatanje beleški, prepoznavanje rukopisa itd. Danas se i ovi uređaji sve češće opremaju kapacitivnim ekranima, pa vam olovka nije potrebna. Sve je više i hibridnih rešenja kod kojih je ideja da dobijete najbolje od oba sveta, odnosno da ekran naizgled normalnog notebooka može od njega da se odvoji i da tako postane lako prenosivi tablet sa sopstvenim štedljivim hardverom, nezavisnim operativnim sistemom i touchscreenom. Može se dakle očekivati ozbiljna promena u našem poimanju računara, slična onoj koju su doneli prenosni modeli u odnosu na stone kompjutere.

Jedno nedavno istraživanje kompanije Gartner pokazuje da bi u narednih nekoliko godina, a najkasnije do 2015., više od polovine prodatih PC računara moglo da poseduje ekrane osetljive na dodir. Nekima će 50% delovati kao relativno mali procenat u odnosu na to koliko se o ovoj tehnologiji govori i piše, ali ne smemo da zaboravimo da on danas iznosi svega 2 odsto. Imajući u vidu ovu činjenicu možemo reći da će napredak u ovom smeru biti veoma iznenadan i brz. Da li to znači da se ovih dana rađaju generacije koje neće ni znati za pojam računarskog miša? Stoji činjenica da analize i sva dosadašnja iskustva govore u prilog tome da su se ovakvi uređaji najbolje pokazali među decom, kao i da odličnu primenu nalaze u obrazovanju. U Gartneru pak tvrde da će za potpuni prelazak na touchscreen biti potrebno deset do petnaest godina, što i nije toliko mnogo.

Interakcija ljudi i elektronskih aparata ima svoju sada već dugu istoriju u kojoj postoji konstantan proces njene evolucije ka sve udobnijim i prirodnijim načinima da računarima i drugim uređajima prenesemo komande, odnosno da pomoću njih izrazimo svoje ideje i kreativnost. Ljudski glas, pokreti prstima i telom krajnji su rezulatat te evolucije koja se u poslednje vreme značajno ubrzava. Sledeći stepenik je upravljanje snagom misli, na čemu naučnici već uveliko rade.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *