Nova pravila za novi svet

Pogledaj sve kategorije

2023 - Jun - 20

Ne tako davno pisao sam o problemima poštovanja intelektualne svojine, privatnosti i poverljivosti ličnih informacija u eri neverovatnog rasta popularnosti i tehničkih mogućnosti veštačke inteligencije (AI). Tome svakako treba dodati pitanja profesionalne etike, originalnosti ljudskog stvaralaštva i prihvatljivosti sadržaja koje su generisali računari. Zanimljivo je da već stiže prvi odgovor na pojavu novih softvera neverovatnih mogućnosti.

Naime, u okviru Evropske unije donet je predlog zakona koji reguliše upotrebu veštačke inteligencije. Posebno je interesantno što se na ovom dokumentu radi već više od osamnaest meseci, što dodatno potvrđuje dalekovidost pokretača inicijative. Plan je da zakon i zvanično bude usvojen do kraja ove godine, a potom i da zemlje članice usklade lokalna zakonodavstva. U osnovi je ideja da veštačka inteligencija bude bezbedna i transparentna, da ne diskriminiše ljude na bilo koji način, kao i da sve što proizvedu AI rešenja može da se prati i nadzire. Kako bi to bilo ostvareno, neophodno je da rad veštačke inteligencije nadgledaju ljudi, a ne automatski sistemi. Rizici koje definiše ovaj predlog podeljeni su na neprihvatljive, visoke i ograničene. U neprihvatljive, na primer, spada manipulacija ponašanjem osetljivih grupa, pogotovo dece, koja može da izazove opasne posledice. Takođe, tu je i automatska klasifikacija korisnika prema ličnim i sociološko-ekonomskim osobinama. Sva AI rešenja će biti podeljena u osam grupa i prema tome registrovana radi evidencije i kontrole. Na svim delima koja su proizvod veštačke inteligencije to će morati da bude jasno i nedvosmisleno naglašeno, a svi materijali korišćeni za „obuku“ veštačke inteligencije moraće da budu objavljeni.

Verujem da će, nakon što u okvirima Evropske unije zaživi opisana zakonska regulativa, i drugi delovi sveta usvojiti slična rešenja. Koliko god bila korisna, veštačka inteligencija otvara brojna etička i sociološka pitanja na koja moramo da pronađemo odgovore u što kraćem roku. Oni koji veruju u kataklizmičnu prirodu novih tehnologija reći će da se radi i o egzistencijalnim pitanjima za čitavo čovečanstvo. Sa druge strane, svaki značajniji tehnološki napredak u prošlosti u početku je prihvatan sa dozom podozrenja. Pošto smo uvek uspevali da se izborimo sa izazovima, ne sumnjam da će tako biti i ovaj put.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *