Nova renesansa

Pogledaj sve kategorije

2022 - Sep - 06

Nedavno sam slušao zanimljivo predavanje o istoriji inovacija i preduzetništva u informacionim tehnologijama. Posebno me je zaintrigiralo poređenje ranih dana digitalnog doba sa periodom renesanse koji je obeležio početak novog veka. Ako zaista živimo u jednom takvom vremenu, onda imamo veliku privilegiju i toga treba da budemo svesni.

 

Renesansu je, pored iskoraka u umetnosti i novog pogleda na život ljudi, obeležio ogroman napredak u nauci i nekoliko izuma koji su iz korena promenili mnoge oblasti života. Pre svega to su Gutenbergova štamparska mašina i razvoj izdavaštva koji su omogućili brzo štampanje velikog broja kopija knjiga malog formata. Umesto da putujete na drugi kraj sveta kako biste od najboljih majstora naučili neku veštinu ili zanat, sada ste mogli kod kuće da pročitate knjigu koju su pisali ti isti majstori i da se obrazujete neuporedivo brže i pristupačnije. Svet se preko noći značajno „smanjio“. Na sličan način su internet i moderne telekomunikacije približile najudaljenije delove planete, a umesto knjiga, danas za edukaciju koristimo video snimke i interaktivne alate koji proces mogu dodatno da ubrzaju. Takođe, kao što je nekada postojao pojam „renesansni čovek“ kako bi se opisao majstor mnogih veština koji je istovremeno umetnik, naučnik, izumitelj i inženjer, tako su i digitalnom dobu – za razliku od specijalista iz  prethodnog perioda – potrebni univerzalisti koji razumeju najrazličitije oblasti i mogu da sagledaju širu sliku sveta u kome žive. To je neophodno jer su promene koje se dešavaju ogromne i zadiru u svaku poru poslovnog i privatnog života.

 

Postoje, naravno, i oni koji ovakvo poređenje smatraju netačnim, pa čak i apsurdnim. Među njima je i pokojni Stiv Džobs, jedan od osnivača kompanije Epl i aktivni učesnik događaja o kojima je ovde reč. Njegov argument je da moderni elektronski uređaji i naučna otkrića vezana za računare i telekomunikacije zastarevaju velikom brzinom i da zbog toga nemaju dugoročni uticaj kao izumi iz 15. i 16. veka. Činjenica je da se novi modeli pojavljuju svake godine, ali smatram da je ovde bitan način na koji digitalni uređaji i internet utiču na naše živote i trajno ih menjaju na bolje.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *