Posvećivanje pažnje

Pogledaj sve kategorije

2017 - Oct - 14

Moderna tehnološka dostignuća značajno unapređuju kvalitet života ljudi, olakšavaju i ubrzavaju svakodnevne aktivnosti, menjaju na bolje poslovanje i način funkcionisanja mnogih industrija. To nije sporno. Uostalom, o tome se radi u većini mojih tekstova. Međutim, kao i sve u životu, tehnološki napredak ima i negativne strane kojih moramo da budemo svesni i koje moramo da svedemo na minimum. U tome značajno pomaže računarska i tehnološka pismenost šire publike, ali to je već posebna tema o kojoj sam više puta pisao.

O čemu se onda radi u ovim redovima? Činjenica je da smo postali potpuno ovisni o elektronskim uređajima i nepreglednom moru informacija i sadržaja koje nam pružaju internet, društvene mreže i novi kanali komunikacije. Za posledicu imamo to da su raspon pažnje i sposobnost fokusiranja na jednu aktivnost značajno opali, pogotovo kod mladih koji praktično ceo život koriste nove tehnologije. Koliko god je značajan pristup informacijama i ogromnoj bazi znanja koju pruža internet, toliko je ponekad bitno da se „diskonektujemo“, posvetimo jednoj stvari i dublje promišljamo o idejama i pojavama u životu. Potonje je veoma teško postići ako nam pažnju neprekidno odvlače notifikacije, poruke i sadržaji (nažalost, najčešće površni i nevažni) koji „iskaču“ iz mobilnog telefona. Pri tome trošimo vreme, verovatno najvažniji resurs koji u životu posedujemo, pogotovo vreme koje možemo da posvetimo dragim osobama i sopstvenom razvoju.

Da li to znači da treba da se odreknemo računara, pametnih telefona i interneta? Naravno da ne. Potrebno je samo da nađemo pravu meru i da se disciplinujemo. Kao što sam više puta napisao, brzina promena je takva da nismo uspeli da se prilagodimo novim pojavama i pronađemo najbolja rešenja u svakodnevnom životu. Zato je važno da barem deo dana provedemo neopterećeni digitalnim uređajima i informacijama. Time ćemo i našoj deci pokazati pravi put i pomoći im da se razviju u zdrave mlade ljude sposobne da osmišljavaju nove ideje i unapređuju svet.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *