Povratak električnih automobila

Pogledaj sve kategorije

2019 - May - 14

Bez obzira na to što automobili na električni pogon, kao i hibridni modeli koji koriste kombinaciju baterija i fosilnih goriva, još uvek nisu postali svakodnevica, njihov broj ubrzano raste. Neke procene govore da bi u narednih pet godina više od 15% svih vozila na putevima moglo biti pogonjeno električnom energijom. Začudo, to je i dalje duplo manje od procentualnog učešća električnih automobila sa početka dvadesetog veka.

Naime, malo je poznato da je 1900. godine, od ukupnog broja automobila na ulicama u SAD, čak 38 odsto bilo na električni pogon. U isto vreme, četrdesetak procenata činila su vozila sa parnim motorom, a svega 22% koristilo je benzin. Doduše, u to vreme ukupno je bilo manje od 34 hiljade automobila, i uglavnom su korišćeni za vožnju po gradovima. Ipak, ostaje činjenica da je prvi električni automobil proizveden još 1832. godine, dok su četrdesetak godina kasnije oni postali dovoljno praktični za prodaju na tržištu. Proizvodnja u to vreme nije bila serijska, a tokom godina konstruisano je mnogo modela od strane velikog broja inovatora, sa baterijama koje su koristile različita hemijska jedinjenja. Iz današnje perspektive te baterije nisu predstavljale čistu tehnologiju niti praktično rešenje, a glavna mana tadašnjih električnih automobila bila je mala brzina (tridesetak kilometara na sat) i svega nekoliko desetina kilometara autonomije. Automobili koji su koristili fosilna goriva, pogotovo u momentu kada je nafta postala izuzetno jeftina, preuzeli su primat i nastavili da vladaju sve do današnjih dana.

Danas imamo priliku da pratimo povratak električnih automobila kao nasušnu potrebu čovečanstva da smanji potrošnju fosilnih goriva i spreči zagađenje planete. Postoje, doduše, argumenti da baterije koje se danas koriste takođe nisu ekološki čiste, ali sam siguran da će tehnološki napredak rešiti i taj problem. Sada su se proizvodnji električnih vozila priključile velike kompanije, što govori da ulazimo u novu eru. Među njima je i kompanija Ford, čiji je osnivač svojevremeno, uvođenjem modela T u serijsku proizvodnju, označio kraj prvog doba električnih automobila.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *