Robotika u službi čoveka

Pogledaj sve kategorije

2016 - Mar - 17

Pojam „robot“ većinu ljudi asocira na čovekolike mehaničke uređaje sposobne da umesto ljudi obavljaju određene poslove. Za ovakvu predstavu zaslužna je pre svega popularna kultura. Uostalom, i sama reč vodi poreklo iz knjige „R.U.R“ češkog pisca naučne fantastike Karela Čapeka, objavljene pre bezmalo jednog veka. U realnoj primeni međutim, roboti se mnogo češće sreću u drugačijim oblicima, poput automatizovanih proizvodnih postrojenja sa robotskim rukama ili samohodnih robotizovanih vozila koja zamenjuju ljude na opasnim mestima i visoko rizičnim poslovima.

Jedna od mogućih primena tehnoloških rešenja vezanih za robotiku odnosi se na različite vrste egzoskeleta. Radi se od dodacima koji se povezuju na telo čoveka i funkcionišu u skladu sa njim tako što reaguju na pokrete mišića, a u nekim slučajevima i nervne impulse. Osnovna ideja je unapređenje fizičkih sposobnosti – od brzine kretanja do mogućnosti prenosa tereta velikih težina. Svakako najplemenitija primena opisane tehnologije je u službi zdravlja, za podizanje kvaliteta života nepokretnih i ljudi sa otežanim kretanjem. Brojne naučne ustanove i privatne kompanije bave se inovacijama i istraživanjem u ovoj oblasti. Nedavno je u SAD zvanično odobren za slobodnu primenu jedan takav egzoskelet. On omogućuje da nepokretna osoba, jednostavnim naginjanjem tela, može da korača, seda i ustaje. Sistem se sastoji od nekoliko motora i elektronskog sistema koji se napaja iz dopunjive baterije. Osim osnovne namene, postoji i korisno rehabilitaciono dejstvo kroz  mehanizam aktivacije nervnog sistema nogu električnim impulsima.

Premda dostupan na slobodnom tržištu, ovaj egzoskelet je još uvek veoma skup i praktično nepristupačan za većinu onih kojima bi mogao biti od velike pomoći. Verujem, međutim, da je ovo tek prvi korak i da će pojava novih modela, masovnija proizvodnja i konkurentski proizvodi dovesti do nižih cena, a samim tim i ozbiljnije primene, sve u cilju da se olakša i ulepša život.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *