Život bez baterija

Pogledaj sve kategorije

2016 - Mar - 31

Jedan od najvećih problema vezanih za korišćenje modernih prenosnih elektronskih uređaja jeste baterija. Korisnicima manje bitan ali svakako najznačajniji faktor jeste njihov negativni uticaj na očuvanje životne okoline, pošto sadrže štetne materije koje se teško razgrađuju. Dalje, zbog potrebe za dopunjavanjem one troše električnu energiju (da li isključujete punjač iz utičnice kada ga ne koristite?), a autonomija korišćenja nije potpuna i ograničena je na mestima gde ne postoje utičnice. Na kraju, najveći deo unutrašnjosti uređaja čini baterija, što utiče na dimenzije kućišta i dodatno ograničava mobilnost.

Mnogo stručnjaka i inovatora radi na novim tehnologijama za proizvodnju baterija koje bi bile manje, efikasnije i blagotvornije za prirodu. Paralelno sa tim, traga se i za alternativnim izvorima energije za napajanje mobilnih uređaja. Već se na tržištu mogu naći punjači na solarni pogon kao samostalni uređaji, poklopci baterije ili delovi opreme za boravak u prirodi. Postoje i druga rešenja, od kojih mi se najzanimljivijim čini upotreba energije koju proizvodi ljudsko telo, proizvodnjom toplote, ali pre svega kretanjem. Nedavno je predstavljen poseban uložak za cipele i patike koji kinetičku energiju pokreta i pritiska noge na podlogu pretvaraju u električnu. Za početak je ideja da se na ovaj način napajaju brojači koraka i prateći gedžeti za vežbanje, ali se u budućnosti očekuje dodatni napredak, uključujući i ugradnju sličnih mehanizama u odeću i druge predmete, sa proizvodnjom energije dovoljnom za pokretanje zahtevnijih uređaja.

Naravno, potrebno je da tehnologija bude usavršena dovoljno da bez problema može da se napaja bilo koji uređaj tokom čitavog dana, uključujući i neku pametnu vrstu skladištenja za nesmetani rad tokom noći. Kao i uvek do sada, uveren sam da će inovacije prevazići očekivanja i da nas uskoro čeka život oslobođen baterija i brige o njima.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *