Tehnologija kao terapija

Pogledaj sve kategorije

2016 - Apr - 07

Nedavno je, drugog aprila, u svetu obeležen međunarodni dan svesti o autizmu kao problemu sa kojim se susreću milioni dece i ljudi širom planete. Trenutno se oko 1,5 odsto beba rađa sa ovim poremećajem, a zabrinjavajuće je što taj broj raste iz godine u godinu. Zanimljivo je da su stručnjaci otkrili kako tehnologija može značajno da pomogne deci sa autizmom. Ispostavilo se, naime, da se ona mnogo bolje snalaze u kontaktu sa elektronskim uređajima i softverom nego sa ljudima, te da je primenom odgovarajućih rešenja moguće ublažiti simptome i postići značajan napredak u njihovoj socijalizaciji i obrazovanju.

Već nekoliko godina unazad u učionicama i kod kuće koriste se različiti modeli simpatičnih čovekolikih robota svih veličina, opremljenih kamerama, zvučnicima, senzorima i odgovarajućim softverom za komunikaciju sa decom. Ovakvi roboti uče decu socijalnim veštinama kroz interesantne igrice i druge aktivnosti, uz postizanje veoma dobrih rezultata koji ne bi bili mogući klasičnim terapijskim metodama. Naravno, nije uvek neophodno korišćenje ne baš jeftinih robota. Jedan bračni par, roditelji autističnih blizanaca, razvili su edukativnu igricu „The Social Express“ u kojoj se, korišćenjem dopadljivih animacija posebno prilagođenih autističnoj deci i serije dijaloga, uče metodi za rešavanje konflikta i veštine komunikacije. Čak i klasične edukativne igrice mogu značajno da pomognu, a u nekim školama u

Australiji one su uvedene kao standardno nastavno sredstvo za decu sa posebnim potrebama.
Kao što često ističem na ovim stranicama, moderna tehnologija – uz sve probleme koje mogu izazvati njen neverovatno brzi razvoj i neravnomerna prilagođenost ljudi na promene – može da reši mnoge probleme i da podigne kvalitet života, posebno kod ugroženih grupa. Poenta je samo u pronalaženju pozitivnih primena, što širem kompjuterskom opismenjavanju i izostanku straha od novog.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *