Štampa u tri dimenzije

Pogledaj sve kategorije

2021 - Oct - 12

Kada pričam o tehnologijama budućnosti, često pomenem trodimenzionalnu štampu kao rešenje koje bi iz korena moglo da promeni mnoge industrije, ali i svakodnevni život čoveka. Sa druge strane, 3D štampa i pristupačni štampači postoje na tržištu već više od decenije, pa opet nisu postali sveprisutni.

 

Jedan od razloga je još uvek relativno ograničeno polje primene. Za kućne korisnike cena štampača i materijala i dalje je relativno visoka, bez jasno vidljive upotrebne vrednosti. Osim toga, potrebna su i specifična znanja, veštine i softver za modelovanje. Fabrike nemaju taj problem, ali za njih nije prihvatljiva brzina kojom je moguće izrađivati delove na ovaj način. Naravno, tu je i ograničen broj materijala od kojih se proizvode predmeti, pa se 3D štampa koristi uglavnom u razvojnim i istraživačkim centrima. Sve to nije pokolebalo naučnike i inženjere da nastave da traže nova i bolja rešenja. Jedno od njih je takozvana 4D štampa. Radi se o posebnim vrstama materijala koji menjaju svoje osobine u odnosu na promene fizičkih svojstava okoline. Ovako odštampani predmeti mogu da prilagode oblik i dimenzije u zavisnosti od temperature, vlažnosti vazduha ili atmosferskog pritiska. Dobar primer primere je medicina, gde bi unapred uneseni lekovi mogli da se aktiviraju kada temperatura tela poraste na određenu vrednost. Drugi važan napredak je nezgrapno nazvana “dvofotonska litografija”. Grubo rešeno, radi se o mogućnosti da se – umesto na samo jednu – istovremeno utiče na milione tačaka na materijalu koji se obrađuje. To znači da će štampa biti neuporedivo brža, u nekim slučajevima praktično trenutna. Kombinacija ova dva iskoraka mogla bi da dovede do toga da se ostvare scenariji slični onima iz naučno-fantastičnih filmova. Na primer, na kiosku ili kod kuće moći ćemo da dobijemo bilo koji predmet jednostavnim štampanjem.

 

Entuzijasti, kao neko ko po pravilu prvi prihvata novine, već uveliko koriste trodimenzionalnu štampu. Dobrih primera ima mnogo – od inovatora koji na taj način kreiraju prototipe svojih ideja, do zaljubljenika u starinske uređaje i retro aparate koji pomoću 3D štampe izrađuju rezervne delove kojih odavno više nema u ponudi. Siguran sam, međutim, da će doći dan kada će ljudi koristiti 3D štampače na svakom koraku.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *