Lečenje na daljinu

Pogledaj sve kategorije

2021 - Oct - 19

U vremenu kada su, usled pandemije korona virusa, zdravstveni sistemi u celom svetu napregnuti do krajnjih granica, naučnici, inženjeri i programeri sve intenzivnije rade na usavršavanju rešenja iz domena telemedicine. Ideja o mogućnosti lečenja na daljinu nije nova, naprotiv. Uostalom, pisao sam o tome na ovim stranama još pre nekoliko godina. U međuvremenu je tehnologija napredovala, pa su se otvorile brojne nove mogućnosti i prostor za inovacije.

 

Da se odmah razumemo – telemedicinom se ne može nazvati situacija kada lekaru elektronskom poštom pošaljete nalaz krvne slike. Potrebno je da postoji ozbiljan informacioni i telekomunikacioni sistem, takav da omogući nekoliko ključnih funkcionalnosti. Pre svega, neophodna je direktna komunikacija između lekara i pacijenta. Premda fizički kontakt (još uvek) nije moguć, napredne kamere, mikrofoni i drugi uređaji za telekonferencije mogu značajno da pomognu da lekar stekne direktan uvid u trenutno stanje obolelog, uključujući i nivo stresa, osetljivost na bol i druge pokazatelje. Hologrami i proširena realnost sledeći su korak ka virtuelnoj ordinaciji u pravom smislu reči. Dalje, važno je da budu izmereni određeni parametri, poput broja crvenih krvnih zrnaca ili nivoa hemoglobina. Ovde se mogu koristiti različiti uređaji u obliku nosive tehnologije, a radi se i na minijaturnim senzorima koje bi pacijent mogao direktno da unese putem pilula. Još i više, ovakvi senzori omogućuju kontinualno praćenje stanja organizma i slanje podataka u realnom vremenu, što je posebno značajno kada se radi o hroničnim oboljenjima. Tada na scenu stupaju softverska rešenja iz domena veštačke inteligencije koja mogu da analiziraju dobijene podatke, prate trendove i donose zaključke. Na lekaru je da upotrebi svoje znanje i iskustvo kako bi izdvojio bitne faktore, doneo konačne odluke i odredio najefikasniju terapiju. Svemu ovome treba priključiti i tehnologiju pametnog doma čiji senzori mogu da detektuju nivo štetnih materija u okolini, atmosferske promene i druge informacije za stvaranje kompletne slike o nastanku i razvoju bolesti.

 

Telemedicina je jedna od oblasti koje pokazuju na koji način IT rešenja mogu da pomognu ljudima i ostvare čuda. Artur Klark je svojevremeno napisao kako je svaka dovoljno napredna tehnologija nerazlučiva od magije. Smatram da ne postoji veća i važnija magija od spašavanja ljudskih života.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *