Struktura oblaka

Pogledaj sve kategorije

2017 - Mar - 28

U prethodnom tekstu sam pokušao da načnem temu klaud kompjutinga (eng. cloud computing). Radi se o jednostavnom i prilagodljivom korišćenju iznajmljenih hardverskih komponenti i softverskih rešenja smeštenih na velikom broju centralizovanih servera na udaljenim lokacijama. Odsustvo potrebe za nabavkom i instalacijom opreme u lokalu, kao i mogućnost brzog prilagođavanja kapaciteta trenutnim potrebama čini klaud veoma zanimljivim za firme i pojedince.

Još i više – svi resursi su dostupni sa bilo kog računara i iz bilo kog dela sveta. Na primer, ako vam je potreban prostor za čuvanje ličnih podataka – umesto da kupite hard disk i „zarobite“ ga u lični računar – možete da koristite neki od klaud servisa (DropBox, Google Drive, One Drive…). Isto tako, softver za obradu dokumenata i tabelarne proračune možete da zamenite besplatnim onlajn aplikacijama u klaudu. Naravno, ovo su samo najjednostavniji primeri dostupni široj publici. Kompanije u vidu klaud servisa mogu da zakupljuju kompletnu serversku infrastrukturu, profesionalni softver za različite namene, sisteme za upravljanje poslovnim mobilnim uređajima i još mnogo toga. Pri tome se troškovi, umesto ogromnih jednokratnih ulaganja, raspoređuju u mesečne rate zakupa.

Jedna od podela klaud servis je na IaaS, PaaS i SaaS. IaaS je skraćenica od „infrastruktura kao servis“ i čini osnovu za sve ostale servise. Ukratko, možete da zakupite kompletnu infrastrukturu prilagodljivih servera za bilo koju potrebu. PaaS je „platforma kao servis“, odnosno mogućnost zakupa preinstaliranih servera i prateće opreme za razvoj softvera, uključujući i razvoj SaaS klaud servisa. SaaS je poslednji stepenik piramide i predstavlja „softver kao servis“, programska rešenja koja možete da iznajmite u klaudu. Popularna je analogija koja kaže da je IaaS kao mreža puteva koja omogućuje transport, PaaS su kamioni koji prevoze robu, dok su SaaS proizvodi koji se prevoze. Svaka komponenta je jednako važna za funkcionisanje sistema i jedna bez druge ne mogu. Premda korisnici obično upotrebljavaju samo pojedine delove sistema, u pozadini je potrebno da postoji celokupna struktura tehnologije „u oblacima“.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *