Tržište rada u digitalnom svetu

Pogledaj sve kategorije

2023 - Dec - 12

Činjenica je da ubrzani razvoj informacionih tehnologija uopšte, a posebno veštačke inteligencije i robotike, značajno utiče na tržište radne snage i potrebu za kadrovima različitih profila. Neminovno će u mnogim zanimanjima mašine postati sposobne da zamene čoveka, a ljudska aktivnost i angažovanje u tim oblastima biće potpuno drugačiji. Zbog toga je važno da razumemo promene koje se dešavaju i da na vreme razmišljamo o znanjima i veštinama kojima treba da se naoružamo.

Svetski ekonomski forum svake godine objavljuje detaljnu studiju o poslovima budućnosti i globalnim kretanjima na tržištu rada. Za početak, ovogodišnje istraživanje je pokazalo da je čak 85% organizacija identifikovalo prihvatanje novih tehnologija i digitalizaciju kao glavni pokretač promena u poslovanju, bez obzira na industriju u kojoj posluju. Među pomenutim tehnologijama, ističu se veštačka inteligencija i baze podataka. Procena je i da trenutno jednu trećinu poslovnih zadataka obavljaju mašine i softver samostalno, dok je za preostale dve trećine neophodno angažovanje ljudi. Ovaj odnos će se u sledećih pet godina menjati u korist mašina, a trenutno su najugroženije različite vrste administrativnih poslova. Sa druge strane, i sasvim logično, rašće potreba za ekspertima u oblasti elektronske trgovine, poljoprivrede upravljane novim tehnologijama, ali i nastavnim kadrovima. Kod postojećih zanimanja, u narednih pet godina nastaće potreba za dodatnim obukama u čak šezdeset odsto slučajeva, ali se predviđa da će najveći deo tih dokvalifikacija organizovati kompanije za svoje zaposlene. Verovatno najbitniji zaključak pomenute studije jeste da će, bez obzira na konkretnu oblast ili zanimanje, sposobnost kreativnog i analitičkog razmišljanja biti presudna veština za uspeh.

Današnja deca, od beba do osnovaca, svoje će karijere započeti u jednom potpuno drugačijem svetu od onoga u kome smo se mi rodili. Stoga i njihovo obrazovanje i priprema za ulazak u svet odraslih moraju biti prilagođeni promenama koje se dešavaju. Na žalost, mnoge od tih promena još uvek je teško sa preciznošću predvideti, ali je potrebno da se trudimo da pratimo korak sa vremenima koja se menjaju i u kojima će oni provesti najveći deo svojih života. O konkretnim zanimanjima koja bi u narednoj deceniji mogla da budu tražena, pisaću sledeće nedelje.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *