Tržište u tranziciji

Pogledaj sve kategorije

2011 - Jun - 12

U ovom momentu ukupan broj tržištu dostupnih modela tablet uređaja – odnosno tabličnih računara, slate PC-ja ili Internet tableta, kako se još naziva ova kategorija elektronskih aparata – porastao je na više od dvadeset veoma konkurentnih predstavnika petnaestak vodećih proizvođača. Ako se setimo da je pre tek neznatno više od godinu dana predstavljen Apple iPad, prvi uređaj ove vrste, postaje jasno o kolikoj se ekspanziji radi. Naravno, ovakav rast i popularnost ne mogu da se ne odraze na druge slične uređaje, pre svih pametne mobilne telefone i PC računare.

Govorio sam svojevremeno o tome da tablet uređaji za svoju popularnost i uspeh mogu da zahvale, između ostalog, i pojavi netbook računara, kategorije malih i pristupačnih notebook modela namenjenih pre svega komunikaciji i korišćenju Interneta, zatim jednostavnoj obradi dokumenata i multimediji u pokretu. Oni su doveli do promene paradigme računara kao obavezno snažne, skupe i povelike višenamenske sprave čije ukupne kapacitete ogromna većina korisnika nikada ne iskoristi u potpunosti. Kompjuteri nam danas trebaju na svakom koraku i mahom za obavljanje ne tako zahtevnih zadataka, a onda su nam bitni mobilnost i niska cena. Logičan sledeći korak u smanjenju dimenzija i svođenju funkcionalnosti na one koje su nam zaista potrebne je tablični računar.

Kompanija Gartner koja se bavi istraživanjem tržišta i trendova i IT industriji korigovala je svoje procene procenta rasta prodaje personalnih računara u ovoj godini smanjenjem sa 10,5% na 9,3%. Objašnjenje ovog pada trenda rasta je skok potražnje za tabličnim računarima koji je prouzrokovao manju prodaju pre svega netbook prenosnih kompjutera. Netbook PC kategorija beleži pad već nekoliko kvartala unazad, što je u velikoj meri bilo i očekivano i o čemu sam takođe ranije pisao na ovim stranama.

Bitno je, međutim, da razumemo šta se u stvari dešava sa tržištem personalnih računara kakvo poznajemo. Naime, dolazi do ozbiljne tranzicije i zaokreta od stanja u kome je kompjuter univerzalno rešenje koji zadovoljava sve potrebe, ka mnogo više vrsta specijalizovanih uređaja za specifične namene koji su međusobno komplementarni. Zbog toga veoma brzo nećemo imati jedno i jedinstveno tržište PC kompjutera, nego će oni biti samo deo mnogo šireg tržišta uređaja koji obavljaju pojedine funkcije “starog” računara. Ovi uređaji kreću se u rasponu od interaktivnih televizora, preko tablet uređaja i notebook računara, do pametnih moblinih telefona, igračkih konzola i multimedijalnih aparata. Unutar ovog tržišta ljudi će kombinovati nekoliko uređaja koji mogu da zadovolje njihove konkretne potrebe na najefikasniji način.

Kao i u drugim situacijama – a primera ima mnogo, od Internet servisa, preko mobilnih telefona, do proizvodnje automobila – ovde imamo fenomen hipersegmentacije, pojave gde svaka specifična potreba nalazi svoje zadovoljenje kroz neku vrstu specijalizacije ili mogućnosti brzog razvoja i proizvodnje malih serija namenskih modela. Korisnici se polako privikavaju na ovaj koncept, a smatram da su osnovne barijere prevaziđene i da će se sada sve dešavati mnogo brže, odnosno da smo sve bliži dobu sveprisutnosti računara u našim životima.

Zanimljivost: Predviđa se da će do kraja tekuće godine na globalnom tržištu biti isporučeno oko 385 miliona personalnih računara (stoni, notebook i netbook komp

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *