Da li i u internet radiju žive mali ljudi?

Pogledaj sve kategorije

2010 - Aug - 01

Premda internet radio odavno nije novina u sajber prostoru, tek u poslednjih nekoliko godina, sa razvojem brzog pristupa Mreži i porastom broja računara, pogotovo u našoj zemlji, ovaj način za uživanje u muzici postaje uobičajena pojava i masovno korišćen servis. Od kada je davne 1994. godine putem Interneta po prvi put prenošen jedan koncert u realnom vremenu (Rolling Stones), internet radio kao tehnologija prešao je dug i naporan put. Taj događaj obeležile su reči Mika Džegera (parafraziram) „pozdravljam sve koji su se popeli na Internet večeras i nadam se da se cela stvar neće srušiti“, dok se danas desetine miliona ljudi svakodnevno „penju“ na Internet da slušaju hiljade radio stanica.

Internet radio, a naziva se još i web radio, net radio ili onlajn radio, koristi takozvanu streaming (eng. stream – tok) tehnologiju za emitovanje audio signala u realnom vremenu. Slično kao i u slučaju radio talasa koji putuju kroz etar, nije moguće zaustavljanje signala, preuzimanje na lokalni računar ili ponovno puštanje (za ove namene postoje brojni drugi servisi na Internetu). Kao što sam napomenuo, broj stanica koje možete da slušate na ovaj način je ogroman, pri čemu su neke potpuno Internet orjentisane, dok su druge samo produžena ruka tradicionalnih radio stanica. Neka istraživanja u Sjedinjenim Državama pokazuju da u toj zemlji broj ljudi koji redovno koristi ovaj servis raste po nekoliko procenata godišnje, a primetan je i rast interesovanja u ostatku sveta. Za to je, osim pomenutog broadbenda, zaslužna i popularizacija uređaja koji podrazumevaju vezu sa Internetom – od mobilnih telefona i džepnih multimedijalnih plejera, do kućnih media centara i igračkih konzola. Postoje čak i namenski internet radio uređaji koji izgledom obično podsećaju na stare „tranzistore“. Zbog svega toga računari više nisu primarno sredstvo za slušanje onlajn radija.

Jedna od velikih prednosti web radija je u tome što ga je moguće slušati bilo gde u svetu, pa su domaće stanice koje se emituju na ovaj način veoma popularne među našom dijasporom. Postoje, međutim, brojni problemi koji se tiču autorskih i prava na intelektualnu svojinu, odnosno plaćanja odgovarajućih tantijema. Zbog toga su neke internet radio stanice ograničene samo na određeni broj zemlja gde postoje regulisani pravni odnosi, a mnogi servisi bivaju posle nekog vremena ugašeni zbog nepoštovanja lokalne regulative. Najveći problem internet radio imao je upravo u SAD, gde je do 2007. godine na snazi bio zakon po kome su se za prenos preko Interneta plaćala dodatna prava emitovanja, znatno više nego u slučaju klasičnog radija.

Kao i kod mnogih drugih ljudskih aktivnosti i pojava, i ovde Internet pokazuje neverovatnu sposobnost da zameni klasične medije i načine na koje stvari funkcionišu. Neki će na to sigurno gledati sa neodobravanjem, ali smatram da se radi o normalnom, čak poželjnom napretku čovečanstva, s tim što je u slučaju informacionih i drugih modernih tehnologija taj napredak neverovatno brz i sveobuhvatan. Ne treba da zaboravimo da su sve nove pojave koje opisujem na ovim stranama rezultat rada inovativnih ljudi širom sveta sa svežim idejama i spremnošću da svoje snove pretoče u stvarnost. A oni koji umeju da sanjaju – kao što je to lepo sročio Mika Antić – veruju da u radiju žive mali ljudi i da je sve moguće.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *