Digitalni poremećaj

Pogledaj sve kategorije

2017 - Feb - 07

Nakon posete ovogodišnjem CES sajmu korisničke elektronike i svega što sam tamo video i doživeo, ne mogu da se otmem utisku kako smo konačno i potpuno zakoračili u digitalnu budućnost o kojoj smo maštali krajem prošlog i početkom ovoga veka. Ako je meni koji intenzivno pratim napredak tehnologije i aktivno učestvujem u industriji informacionih tehnologija trebao još jedan podsetnik na to koliko je snažan uticaj digitalnog doba na svakodnevni život i sve aktivnosti ljudi, pretpostavljam da je manje upućenim čitaocima potpuna ideja o promenama koje svakodnevno i ubrzano doživljavamo i dalje na neki način strana.

Tu dolazimo do fenomena koji stručnjaci nazivaju „digitalni poremećaj“ (eng. digital disruption). Radi se, naime, o tome da digitalno doba neizbežno menja način na koji funkcionišu sve grane privrede i različite industrije, što izaziva poremećaj ili prekid tradicionalnih poslovnih modela koji su do sada važili. Sve to, opet, zahteva prilagođavanje i promene koje nisu uvek jednostavne i bezbolne, ali istovremeno pruža priliku svima onima koji su spremni da otvorenog uma prihvate novi način na koji svet funkcioniše da ponude sveže ideje i ispolje kreativnost. Ne pričam pri tome samo o IT industriji jer se promene dešavaju nezavisno od toga da li se bavite poljoprivredom, proizvodnjom, trgovinom, bankarstvom ili pružanjem usluga.

Moderna softverska rešenja, onlajn platforme i masovno korišćenje pametnih uređaja i interneta omogućuju brzu i jeftinu realizaciju poslovnih ideja, često potpuno novih. Umesto malog broja velikih firmi sposobnih da dopru do globalnog tržišta, sada imamo porast preduzetništva koje ne poznaje granice i mnogo je sposobnije da odgovori na promene i prilagodi se zahtevima publike. Korisnici takođe menjaju svoje navike i način funkcionisanja, što opet zahteva novi pristup poslovanju. Naravno, ovo je samo jedan mali delić kompletne priče. Fenomen digitalnog poremećaja je kompleksan i zaslužuje ozbiljnu analizu, pa ću pokušati da ovoj temi posvetim pažnju i u narednih nekoliko članaka.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *