Ekspozitura banke u džepu

Pogledaj sve kategorije

2009 - Sep - 13

Srećom, u poslednjih desetak godina banke su ponovo postale uobičajena pojava u našoj zemlji, a građani umesto gotovine i slamarica intenzivno koriste platne kartice i bankarske usluge. Osim toga, čekanje u redovima ekspozitura polako zamenuju alternativni načini za praćenje računa, obavljanje transakcija i drugih poslova sa bankama, pre svega onlajn servisi i portali. Pored svega što već funkcioniše i na šta se polako navikavamo, sve više se i kod nas radi na takozvanoj drugoj generaciji elektronskog bankarstva.

Osnovni cilj i ideja ovakvih softverskih sistema je potpuno izbegavanje odlaska u poslovnicu i završavanje poslova sa bankom korišćenjem Interneta i računara uz najviši stepen sigurnosnih mera i bezbednosti vaših privatnih ili poslovnih informacija. Dok za sada u najboljem slučaju možete da imate uvid u stanje računa, obavite osnovne transakcije ili menjačke poslove, sa novim rešenjima u mogućnosti ste čak i da otvorite račun iz udobnosti fotelje ili dok ste u pokretu. Na osnovu vašeg interesovanja (popunjavanjem forme na portalu, telefonskim pozivp, ili čak SMS porukom) banka može da dostavi ugovor u elektronskoj formi. Ukoliko takav e-ugovor prihvatate, dovoljno će biti da ga potpišete digitalnim potpisom i prosledite nazad banci. Ovo je samo jedan od primera i razloga zbog kojih sam svojevremeno nekoliko puta na ovim stranicama isticao potrebu za bržim usvajanjem i implementacijom zakona o digitalnom potpisu.

Posebno interesantna osobina kod druge generacije online bankarskih usluga su elektronski računi. Naime, moguće je da korisnici umesto klasičnih papirnih računa za – na primer struju, telefon, infostan ili Internet usluge –  dobijaju elektronske račune koje je vrlo jednostavno i brzo izmiriti prostom potvrdom i automatskim onlajn plaćanjem. Pored toga što predstavljaju odličnu alternativu trajnim nalozima ili plaćanju u pošti, e-računi mogu da ostvare uštede telekomu, elektrodistribuciji i drugim javnim i privatnim kompanijama. Ukoliko bi velika većina računa bila digitalna, značajno bi bili smanjeni troškovi njhihovog štampanja i dostave. U situaciji kada je smanjenje javne i svake druge potrošnje imperativ, upravo ovakva pametna rešenja mogu da naprave razliku a da teret globalne ekonomske krize ne padne na pleća građana i zaposlenih u javnom sektoru.

Pored korišćenja računara, za pregled stanja na računima i dobijanje drugih informacija već neko vreme se koriste mobilni telefoni i SMS poruke. Takozvano mobilno bankarstvo sve više napreduje, pa umesto prostog obaveštavanja sada korišćenjem telefona možete da obavite i brze uplate, pošaljete zahteve raznih vrsta i slično. U razgovoru sa našim programerima koji rade na razvoju rešenja u oblasti m-banaka saznao sam da poseban izazov predstavlja prilagođavanje sistema jednostavnoj upotrebi u pokretu, uz što manje potrebnih operacija i minimalan unos podataka.

Razvoj telekomunikacione infrastrukture i sve veći broj korisnika računara i Interneta sigurno će dodatno uticati na promovisanje i masovnije korišćenje onlajn i mobilnog bankarstva. Mogućnost da u pokretu, od kuće ili iz kancelarije obavite gotovo sve operacije i dobijete neophodne informacije sama je po sebi zanimljiva i privlačna, dok su potpuna kontrola računa i mogućnost prilagođavanja vašim konkretnim potrebama i ukusu samo dodatne prednosti koje ponovo potvrđuju u kojoj meri su informacione tehnologije postale nerazdvojni deo svakodnevnog života i važan faktor unapređenja njegovog kvaliteta.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *