Jedina planeta

Pogledaj sve kategorije

2010 - Apr - 25

U danu kada nastaju redovi koje čitate (četvrtak, 22. april) u bezmalo svim državama sveta obeležava se međunarodni Dan Zemlje (Earth Day), praznik koji već 40 godina ima za cilj da nas podseti kako drugi dom osim ove jedine planete nemamo. Ovo je ujedno i jedan od najmasovnijih praznika uopšte, sa brojnim manifestacijama, inicijativama i akcijama koje promovišu energetsku efikasnost, borbu protiv zagađenja životne sredine, reciklažu, obnovljive izvore energije i druge slične teme. Na žalost, da bismo stvarno napravili razliku i pomak u pravom smeru nije dovoljno da se ovom oblašću ozbiljno bavimo jednom godišnje. Potrebne su svakodnevne aktivnosti na edukaciji građana, razvoju efikasnijih rešenja i sanaciji štete koja je do sada učinjena.

Dan Zemlje je, međutim, dobar povod da se podsetimo šta je sve urađeno na polju „zelenih“ tehnologija, pogotovo u oblasti informacionih tehnologija, a naročito ukoliko imamo u vidu da je za nama godina duboke globalne ekonomske krize. Dobra vest je da se čini kako napredak nije zaustavljen – od univerziteta, preko malih kompanija koje u ovoj oblasti vide svoju priliku za uspeh, do velikih korporacija koje su svesne da moraju da daju svoj doprinos, mnogo toga se radi na energetskoj efikasnosti i razvoju novih ekoloških materijala. Ono što je posebno zanimljivo, jeste činjenica da, za razliku od devedesetih kada su glavni pravci razvoja bili alternativni izvori energije (energija vetra i sunca pre svega), sada imamo mnogo više inovativnih pristupa. Oni se kreću u oblastima o kojima obično retko razmišljamo. Na primer, ozbiljno se radi na sistemima koji će omogućiti efikasno sakupljanje algi iz mora i njihovo korišćenje za gorivo, hranu, medicinske preparate i druge namene.

Dalje, u informacionim tehnologijama sve smo bliži baterijama (trenutno jedan od značajnijih zagađivača) koje će biti napravljene od materijala pogodnih za reciklažu i bez upotrebe štetnih hemikalija i drugih aktivnih supstanci. Ovakve baterije omogućiće istovremeno mnogo veću efikasnost (zamislite mobilni telefon koji dopunjujete jednom u dve nedelje) i predstavljaju sledeći korak ka razvoju pristupačnijeg električnog automobila. Postoje neki projekti koji se bave pretvaranjem toplotne energije iz bilo kog izvora direktno u električnu na veoma efikasan način. Time će značajan deo energije koja se danas gubi biti ponovo iskorišćen. Već sam na ovim stranama pisao o ekološkim računarskim procesorima, monitorima i drugim komponentama (EPEAT kriterijumi rangiranja), ali je takođe bitan napredak učinjen kod mobilnih telefona. Obično se oni zbog masovne proizvodnje i kratkog životnog ciklusa smatraju velikim zagađivačem, ali je nekoliko proizvođača proizvelo modele koji su proizvedeni od plastike koja se može potpuno reciklirati i troše izuzetno malo energije. Osim toga, isporučuju se u manjim pakovanjima, bez papirne dokumentacije i najlonskih kesica za dodatnu opremu.

Pretpostavljam da se po pitanju odgovornog ponašanja ovogodišnji Dan Zemlje nije bitno razlikovao od ostalih dana. Ipak, čini se da je u poslednjih nekoliko godina učinjen značajan napredak i da raste svest o tome da je krajnji momenat da se osvestimo ukoliko ne želimo da ljudski rod nestane sa lica planete. Industrijski i tehnološki razvoj doveo je u velikoj meri do stanja u kome smo danas, pa bi bila svojevrsna pravda ako iskoristimo savremene tehnologije kako bismo ispravili greške koje je moderna civilizacija napravila u prošlosti. Kao što rekoh, ulog smo mi. Planeta je preživela druge katastrofe, pa će verovatno i nas.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *