Računar na stolu

Pogledaj sve kategorije

2022 - May - 10

U poslednjih nekoliko decenija postalo je sasvim uobičajeno da se na svim stolovima u kancelarijama nalaze računari. U početku su to upravo bili “stoni” kompjuteri, sa posebnim povelikim kućištem i odvojenim monitorom. Nešto kasnije zamenili su ih prenosni laptop računari, ali se slika nije značajnije promenila, kao ni način njihove upotrebe.

 

Naime, u većini slučajeva, ljudi koji u svakodnevnom poslu upotrebljavaju računare dan provode tako što u njih unose podatke i kreiraju različita poslovna dokumenta, uključujući i proračune, prezentacije i izveštaje. To bi u doglednoj budućnosti moglo da se promeni. Manuelni poslovi ove vrste trebalo bi da nestanu. Njih će obavljati sistemi veštačke inteligencije sposobni da uče na osnovu analize velikih količina podataka i prethodno obavljenih zadataka. Naravno, time neće prestati potreba za ljudima u tim istim kancelarijama. Oni će i dalje biti neophodni, ali kao kreativna pokretačka snaga za definisanje zadataka, procenu rezultata dobijenih od računara i donošenje odluka. Shodno tome, promeniće se izgled kompjutera na stolovima, a možda i samih stolova. Naime, sveprisutnost računara omogućiće korišćenje procesorske snage iz različitih izvora, od nosive tehnologije, do onih koji ne moraju obavezno da budu fizički blizu. Moguće je i da ćemo imati neki oblik virtuelne realnosti, digitalnog sveta u kome ćemo obavljati poslove. Za sada još niko dovoljno pouzdano ne može da kaže kako će izgledati ostvarenje ideje multiversa (eng. multiverse) i u kom pravcu bi njegov razvoj mogao da krene, ali je sigurno da će radna okruženja budućnosti biti nekakav spoj stvarnog i digitalnog sveta. Ono što je izvesno jeste da će biti potrebni neki novi kadrovi osposobljeni da na taj način funkcionišu i budu produktivni. Potrebno je da već sada razmišljamo o tome i da nove generacije naoružavamo potrebnim znanjima i veštinama.

 

Kompjuterska revolucija označila je početak digitalnog doba. San o računaru u svakom domu odavno je ostvaren. Vreme je za nove snove o ljudskoj kreativnosti oslobođenoj stega tehnologije koja se nameće i smeta joj. Računari u nekom obliku jesu neophodni, ali kao sveprisutna mogućnost da iskoristimo njihovu snagu i sposobnosti. Ostvarenje te ideje bi ujedno mogao da bude i početak jednog novog doba – doba mudrosti.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *