Virtuelni univerzum

Pogledaj sve kategorije

2022 - May - 03

Internet, kao ideja međusobno povezanih računarskih mreža, postoji već više od pedeset godina. Doduše, prvih nekoliko decenija proveo je daleko od očiju šire javnosti, najpre u naučno-istraživačkim institucijama, a zatim i na univerzitetima. Popularnost je stekao pojavom elektronske pošte, a zatim i veb sistema (eng. World Wide Web) za pregledanje povezanih stranica sa različitim sadržajima. Na žalost, većina od preko pet milijardi današnjih korisnika interneta ne razume šta on tačno predstavlja.

 

Za mnoge su veliki portali i najpopularnije društvene mreže sinonim za internet. Neretko se nazivi kompanija, kao što je Gugl, koriste kao zamena za sve vezano za internet – pretraživač, različite servise i program koji služi za pregled stranica na vebu (eng. web browser). Internet nisu samo društvene mreže i pretraživači, jednako kao što je veb samo jedan deo kompleksnog sistema koji čine različiti metodi komunikacija i razmena sadržaja. Sa druge strane, razumljivo je zašto većina korisnika vidi samo jednu stranu. Iz perspektive originalne ideje veba kao dela interneta, dogodile su se značajne promene. Cilj je bio uspostaviti sistem za razmenu naučnih radova kome može da se pristupa iz celog sveta, tako povezanih da jednostavnim klikom možete da „skočite“ na sve reference koje se u njemu koriste. Kada su se uključile kompanije, iskoristile su veb strane da predstave ponudu, dok su mediji pronašli još jedan kanal za svoje sadržaje. U tom momentu većina je bila samo konzument sadržaja, pošto je za kreiranje veb stranica bilo potrebno odgovarajuće tehničko znanje. Pravi iskorak se desio tek kada je svaki korisnik mogao da objavi tekst, fotografiju ili video materijal, a to su donele društvene mreže.

 

Razvoj „vidljivog“ dela interneta sličan je nastanku kosmosa. Sve je krenulo u avgustu 1991. godine, od jedne jedine veb stranice u istraživačkom centru za nuklearnu fiziku CERN, da bi tokom prethodne tri decenije nastavilo da se širi neverovatnom brzinom. Sa oko dve milijarde veb sajtova i nekoliko stotina puta više stranica, internet je čitav jedan paralelni univerzum sa sopstvenim zakonitostima i pravilima. Pošto u njemu svakodnevno boravimo, hteli mi to ili ne, moramo da se interesujemo za njegovu budućnost i da razumemo principe po kojima funkcioniše.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *