Telemedicina

Pogledaj sve kategorije

2017 - Nov - 11

Svako ko je vodio dete u dom zdravlja na redovan ili vanredni pregled, pogotovo u prelaznim periodima i sezonama gripa, zna koliko je to stresno iskustvo za naše najmlađe. Gužve u hodnicima, čekanje na red i deca koja se već izmučena bolešću dodatno naprežu u takvoj atmosferi. I pored najbolje volje lekara i svesrdne pomoći medicinskog osoblja, ovakve situacije su neizbežne. Postavlja se pitanje može li moderna tehnologija da pomogne?

U svetu se sve više govori o telemedicini kao načinu da se proces pružanja osnovne medicinske pomoći i inicijalnih pregleda olakša i ubrza, pogotovo tamo gde je udaljenost između pacijenta i najbliže bolnice velika. Jednostavno, moderne telekomunikacije mogu da omoguće lekarima da, putem interneta, računara, veb kamere i mikrofona, stupe u kontakt sa pacijentom, dijagnostikuju problem i pruže osnovnu pomoć. Naravno, u meri u kojoj je to moguće na daljinu. Tu dolazimo i do potencijalnih mana ovakvog pristupa. Da bi pregled bio valjan, lekar mora biti osposobljen da bez direktnog fizičkog kontakta sa pacijentom dođe do ključnih informacija, što nije uvek jednostavno. Potrebno je navesti pacijenta da precizno opiše svoje stanje i voditi ga kroz dijagnostički proces. To što se lekar i pacijent međusobno vide na ekranu svakako pomaže, ali nije jedino što je bitno. Zbog toga u nekim medicinskim školama u svetu već postoje predmeti koji se isključivo bave telemedicinom i sličnim tehnološkim rešenjima.

Pod telemedicinu se može podvesti i praćenje stanja pacijenta na daljinu, bilo da se podaci šalju u realnom vremenu ili se najpre sakupljaju, pa zatim periodično šalju lekarima na obradu i analizu. Postoje i druge specifične oblasti, poput telefarmacije ili grupnih psiholoških terapija putem telekonferencija, ali se sve one svode na upotrebu interneta i modernih digitalnih uređaja za pomoć pacijentima. U opisanom slučaju sa početka teksta to znači manji stres za vas i vaše dete, ali u zabačenim i nepristupačnim krajevima telemedicina može da spase ljudski život.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *