Uključivanje u digitalni svet

Pogledaj sve kategorije

2008 - Dec - 14

O elektronskoj upravi (eGovernment) u celom se svetu mnogo govori i piše, a njena je primena na Zapadu dostigla zavidan nivo. Čak je i u našoj zemlji sve više projekata vezanih za ovu oblast, pa se nadam da će prednosti i uštede koje donosi planska i sistematska primena informacionih tehnologija u javnom sektoru vrlo brzo imati priliku da osete svi građani Srbije. Malo je, međutim, poznato da postoji posebno polje delovanja koje se bavi upravo time da benefiti informatičkog društva budu približeni svima, bez obzira na stručnu osposobljenost, godine, pol, zdravstvene probleme, etničku pripadnost ili geografsku udaljenost od velikih gradskih centara. Ova oblast nazvana je eInclusion ili digital inclusion (eng. eUključenje, eInkluzija), a njen cilj je da budu prevaziđene prepreke koje za neke ljude stvaraju razvoj tehnologije i njena masovnija primena, odnosno da obezbedi da u blagodetima digitalnog doba uživaju svi segmenti populacije.

Razvoj tehnologije pruža nove mogućnosti za brži dolazak do informacija, pronalaženje boljih zaposlenja, pristup brojnim javnim servisima, nove metode komunikacije itd., ali je time obuhvaćeno samo oko 60 procenata stanovništva u Evropi. Stvara se sve veći jaz između tehnološki povlašćenih i onih kojima pristup računarima i Internetu iz nekog razloga nije omogućen. Pored osoba sa invaliditetom koje čine značajan procenat populacije (oko 15%), u grupu ugroženih spadaju i stariji građani, manje imućni i nedovoljno stručno osposobljeni, žene, etničke manjine, ali i mladi, posebno ako su žrtve nasilja u porodici ili na bilo koji drugi način marginalizovani. Prepreke mogu biti vezane za pristupačnost IT obrazovanja, ograničen pristup Internetu i računarima, jezičke barijere, sadržaje koji nisu dostupni slabovidim i slepim osobama, nedostatak pomagala za rad na računaru za osobe sa posebnim potrebama itd. Zbog toga su i načini za rešavanje problema raznoliki i kreću se od postavljanja standarda za izradu web portala, preko obezbeđenja obuke, razvoja infrastrukture i računarskih učionica u javnim bibliotekama, do prevođenja operativnih sistema i programa na lokalne jezike.

Kod nas je za sada pokrenuto nekoliko inicijativa i aktivnosti koje se mogu okarakterisati kao eInclusion projekti. U novoj verziji dokumenta “Preporuke za izradu web prezentacija organa državne uprave” koji potpisuje Vlada Republike Srbije, a koji je objavljen sredinom ove godine, eInclusion kao važan element navodi se već u uvodnim napomenama, sa posebnim naglaskom na eAccessibility (ePristupačnost) web prezentacija. Ona podrazumeva pružanje razumljivih i nedvosmislenih informacija, detaljno uputstvo za upotrebu, titl i/ili transkript za sve ne-tekstualne sadržaje, mogućnost podešavanja veličine teksta, prilagođenost sadržaja čitačima ekrana itd. Osim toga, neke nevladine organizacije pokrenule su projekte za obuku u korišćenju računara i Interneta za nezaposlene i starije osobe, što takođe pripada eInclusion polju delovanja. Pozitivnih primera ipak nema onoliko koliko bi trebalo i u meri koju građani Srbije zaslužuju, pa smatram da nam borba za uključivanje svih u digitalni svet tek predstoji.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *