Nova pravila

Pogledaj sve kategorije

2018 - Jun - 03

Pretpostavljam da ste u prethodnih desetak dana bili zasuti zahtevima raznih internet servisa, aplikacija i veb portala da potvrdite kako se slažete sa novom politikom privatnosti i zaštite prava korisnika. Radi se o uvođenju evropske regulative koja bi trebalo na neki način da konsoliduje pojedinačne zakone, uvede strožu kontrolu prikupljanja i distribucije ličnih podataka, kao i da zaštiti privatnost građana Evropske Unije čak i izvan njenih granica.

GDPR je skraćenica od „Opšta regulativa o zaštiti podataka“ (eng. General data protection regulation). Njome se definiše pravni okvir za zaštitu i kontrolu podataka o ličnosti građana Unije i to tako da svaka institucija, firma ili organizacija koja na bilo koji način prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima mora da se pridržava novih pravila, čak i ako je njeno sedište izvan teritorije Unije. Zbog toga je GDPR značajan i za mnoge domaće IT kompanije, bilo da samo sarađuju sa partnerima iz EU ili direktno pružaju neku vrstu usluge njenim građanima. Kaznene mere koje propisuje GDPR su veoma stroge i za velike kompanije mogu da idu čak do 20 miliona evra. Bitno je i da svi razumeju koji su to lični podaci na koje se primenjuje novi zakon. Pored očiglednih, kao što su JMBG ili elektronska pošta, zaštićene su i informacije pomoću kojih je posredno moguće doći do neke osobe, poput internet adrese ili ponašanja na mreži. Korisnici takođe imaju pravo da zahtevaju uvid u podatke koje firme prikupljaju o njima, kao i mogućnost da zatraže brisanje informacija.

GDPR je stupio na snagu 25. maja ove godine, što je, kao što sam napomenuo u uvodu, izazvalo promenu politike privatnosti praktično svih svetskih internet servisa. Realno je da će i mnoge zemlje izvan Evropske Unije uvesti nova pravila bazirana na principima koje propisuje GDPR, pa se i u našoj zemlji očekuje novi zakon o zašiti podataka o ličnosti. Kao što sam više puta govorio, bitno je da korisnici interneta razumeju važnost bezbednosti ličnih podataka, svoja prava u ovoj oblasti i elementarne korake koje mogu da preduzmu kako bi se zaštitili od zloupotreba. Zakonski okvir je svakako značajan prvi korak, ali je bitno i da radimo na permanentnoj edukaciji naših građana.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *