Najveća vrednost su prijatelji

Pogledaj sve kategorije

2007 - Dec - 16

Gotovo svakodnevno elektronskom poštom dobijam poruke od prijatelja, poznanika ili poslovnih partnera da se pridružim njihovim grupama na nekoj od veb lokacija koje imaju funkciju socijalnih mreža. Sudeći prema broju poziva i brzini kojom se ova pojava “primila” kod domaćih korisnika Interneta, možemo slobodno reći da se popularnost onlajn socijalnih mreža u Srbiji približava onoj u svetu, a tu već govorimo o pravoj pomami i fenomenu o kome se sve više piše i govori. Zbog čega je to tako, pokušaću da pobliže objasnim u redovima koji slede.

Socijalne mreže (social networks) u najširem smislu predstavljaju sisteme u kojima su osobe ili organizacije povezane nekim specifičnim vezama ili odnosima (prijateljstvo, poslovna saradnja, sistem vrednosti, ideje, interesovanja itd.). Servisi za socijalne mreže na Internetu služe za jednostavno povezivanje ljudi u ovakve mreže, uz brojne dodatne funkcionalnosti kao što su čet, elektronska pošta, razmena fajlova, blogovi, forumi i slično. To u praksi funkcioniše tako što najpre kreirate svoj nalog na nekom od najpopularnijih servisa (www.myspace.com, www.linkedin.com, www.facebook.com) i podesite svoj “profil” u koji možete da unesete detalje po želji (fotografija, obrazovanje, radna biografija, interesovanja, zanimljivi fajlovi, hobiji). Nakon toga treba da pozivate ili pronalazite prijatelje ili osobe sličnih interesovanja i da ih uključujete u svoju mrežu slanjem automatskog poziva na e-mail. Dobra stvar je što svaki put kada neko postane deo vaše mreže možete da vidite i sve njene ili njegove konekcije i tako pronađete neke osobe sa kojima ste izgubili kontakt ili da uspostavite nova poznanstva. Servisi za socijalne mreže najčešće poseduju veliki broj grupa po regionalnom ili principu tema i interesovanja, a vi ste slobodni da se pridružite bilo kojoj grupi i tako još više proširite svoju mrežu. Dodatna vrednost ovih sistema je i u tome što većina njih pruža mogućnost širenja poslovne saradnje u smislu pronalaženja zaposlenja, ponude usluga, preporuka i slično.

Postoji ubeđenje da savremeno društvo, uz poslovni i privatni život koji se sve brže odvija i zahteva daleko veće angažovanje svakog pojedinca, utiče na to da se ljudi otuđuju jedni od drugih. Takođe postoji verovanje da savremene tehnologije bitno doprinose takvom otuđenju. Sve i ako je to tačno, servisi poput elektronske pošte, četa, instant poruka, onlajn video igrica i najnovijih socijalnih mreža pružaju mogućnost ponovnog uspostavljanja kontakta sa dragim osobama, pogotovo onima koje su u burnom vremenu devedesetih napustile zemlju. Naravno, svi ovi sistemi ne mogu i ne smeju da budu zamena za kvalitetno druženje “uživo”, ali ako već mreže prijatelja ne mogu u potpunosti da mi pomognu da uspostavim pokidane veze, ono barem mogu da znam šta se sa tim ljudima događa i kako da ih brzo kontaktiram. Ukoliko imate više slobodnog vremena, ovakvi sistemi će vam pomoći da proširite krug prijatelja i razmenjujete ideje sa ljudima širom sveta koji dele ista interesovanja, razmišljanja ili probleme. Priznaćete da bez savremenih informacionih tehnologija i Interneta takvu priliku ne biste mogli da imate.

Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *