2007 - Sep - 09
Plaćamo i na mostu i na ćupriji
Internet
IT industrija

Plaćamo i na mostu i na ćupriji

Suština problema je u tome što, kada platite sve prateće troškove, ukupna cena onlajn kupovine višestruko prevazilazi vrednost naručenih knjiga, kompakt diskova ili neke druge robe. Dodatni problem je činjenica što će vam samo u retkim slučajevima i uz mnogo truda i vremena biti u potpunosti i unapred jasno šta sve i kome treba da platite, tako da naručivanje putem Interneta predstavlja pravu avanturu koja se redovno završava nezadovoljstvom kupca.

pročitaj više